Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje RS

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 29. decembra 2020.

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

1. Povzetek poročila

V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do vključno 28. 12. 2020 opravljenih skupaj 689.387 testiranj (PCR in HAGT). 28. 12. 2020 je bilo opravljenih 10.750 testiranj (5.677 PCR in 5.073 HAGT), v katerih je bilo potrjenih 1.957 novih okužb s COVID-19 (1.549 PCR in 408 HAGT), kar skupno znaša 18,2 odstotkov pozitivnih testov (27,3 odstotkov PCR in 8 odstotkov HAGT).

Po podatkih spletišča državne uprave (GOV.SI) so 28. 12. 2020 v bolnišnicah zdravili 1.170 bolnikov s COVID-19, od tega 198 na intenzivni negi, 157 oseb je bilo odpuščenih. Umrlo je 36 oseb, od marca skupaj 2.631.

Na državni, regijski in občinski ravni je bilo 29. 12. 2020 vključenih 1.416 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb ter 232 pripadnikov humanitarnih organizacij.

Brezplačna množična testiranja s hitrimi antigenskimi testi so potekala v več krajih po Sloveniji (Brežice, Črnomelj, Kranj, Ilirska Bistrica, Ljubljana, Maribor, Medvode, Postojna, Ravne na Koroškem, Slovenska Bistrica, Zagorje ob Savi).

Dan je zaznamoval potres. 29. decembra 2020, ob 12.19 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili zelo močan potres na Hrvaškem, 149 km jugovzhodno od Ljubljane. Po preliminarnih podatkih evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC) je imel magnitudo 6,1.Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije. ARSO ocenjuje, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

2. Poročilo o izvedenih aktivnostih

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS) je spremljal situacijo in koordiniral aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na različnih nivojih. Aktivno se je vključil v aktivnosti ob potresu v Republiki Hrvaški.

Psihologinja Enote za psihološko pomoč CZ je izvedla razbremenilni pogovor za prostovoljce Rdečega križa Slovenije, ki delujejo v COVID-19 bolnišnicah.

Regijski in občinski štabi CZ delujejo v operativni sestavi, spremljajo razmere v regiji in občinah ter dnevno komunicirajo z različnimi deležniki na lokalni in regijski ravni. Zaradi praznikov so vzpostavljena dežurstva. Občinski štabi CZ pomagajo pri organizaciji množičnega brezplačnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi in zagotavljajo pomoč na lokacijah, kjer poteka testiranje (postavitev šotorov, označevanje, nameščanje opreme (mize, stoli, ogrevalne naprave, reflektorji), vzdrževanje razdalje med čakajočimi, razkuževanje prostora, opozarjanje na spoštovanje zaščitnih ukrepov, urejanje prometa).

Na ministrstvih izvajajo naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti ter vse potrebne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Skladno z odločitvijo Vlade RS z dne 17. 12. 2020 bodo organi državne uprave med 24. 12. 2020 in 4. 1. 2021 opravljali le nujne naloge.

Zaradi potresa so bili do 18.00 v pripravljenosti EHI in še v višji stopnji pripravljenosti njena enota MUSAR, namenjena za reševanje ob potresih v urbanih središčih, vodniki reševalnih psov in ZRPS. V pripravljenosti je Državni logistični center Roje. Služba za podporo je pri Slovenski vojski preverila možnost izvedbe hitrega testiranja za pripadnike Državne enote za hitre reševalne intervencije (EHI), ki bi odšli na pomoč na Hrvaško. Glede na kasnejšo informacijo, da njihova pomoč zaenkrat ni potrebna, tudi testiranje ne bo potrebno. Obveščena je bila državna komisija za ocenjevanje poškodovanosti objektov, če bo treba ocenjevati poškodovanost objektov v Sloveniji. Vzpostavljen je bil kontakt s člani komisije za poškodovanost objektov in go. Lutman iz Zavoda za gradbeništvo. Izpostave URSZR obmejnih regij so skupaj z občinami preverjale in zbirale podatke o škodi na stavbah po potresu. Poročajo predvsem o poškodbah dimnikov in streh, razpokah v stenah in na stropih, odpadlem ometu. Večjih poškodb stavb, njihovih porušitev, poškodovanih ljudi ne beležijo. Manjše poškodbe so nastale tudi na stavbah, v katerih so sedeži izpostav URSZR in ReCO (Novo mesto, Murska Sobota, Ptuj).

Po potresu na območju Republike Hrvaške je Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, vzpostavil kontakt z dr. Damirjem Trutom, pomočnikom ministra za notranje zadeve in direktorjem Civilne zaščite Republike Hrvaške. Ponujena mu je bila pomoč v reševalni enoti ali v materialnih sredstvih.

Republika Hrvaška je za pomoč ob potresu zaprosila preko Mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite. Zaprosili so za pomoč v materialnih sredstvih: šotori, notranja svetila, električni grelci, zložljive postelje, spalne vreče, bivalniki. Republika Slovenija se je na zaprosilo odzvala in je Republiki Hrvaški že 29. 12. 2020 posredovala del pomoči, drugi del pomoči bo posredovala 30. 12. 2020.

 

Potres

Po podatkih Urada za seizmologijo, Agencije RS za okolje, so ob 12.19 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili zelo močan potres na Hrvaškem, 149 km jugovzhodno od Ljubljane. Po preliminarnih podatkih evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC) je imel magnitudo 6,1. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije. Ocenjuje se, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Med potresom je bilo po do sedaj zbranih podatkih na območju občin Brežic, Kostanjevice na Krki, Krškega, Celja, Dobja, Slovenskih Konjic, Šentjurja, Šmarij pri Jelšah, Ljubljane, Maribora, Oplotnice, Selnice ob Dravi, Radencev, Črnomlja, Šentjerneja, Ormoža, Ptuja in Zagorja ob Savi poškodovanih več objektov, in sicer gospodarski, stanovanjski in večstanovanjski objekti, cerkve ter muzej. Na objektih so bili predvsem poškodovani dimniki in strehe. Tako so Regijski centri za obveščanje zabeležili 36 dogodkov. Na intervencijah pa je sodelovalo 25 prostovoljnih gasilskih društev in pet poklicnih enot, ki so odstranjevali nevarnosti, zavarovali kraje dogodkov in preventivno pregledovali objekte. Poškodovanih oseb ni bilo zabeleženih.

Aktivirana sta bila tudi pripadnika CZ Slovenje, ki sta za pomoč Hrvaški prepeljala štiri bivalne kontejnerje.

 

Visok sneg

Tudi dne 29. 12. 2020 so bili zaradi novozapadlega snega v regijskih centrih za obveščanje po državi  zabeleženi štirje dogodki, in sicer so gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana, Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Dravlje in Podblica na Cesti Ljubljanske brigade v Ljubljani odstranili s strehe poslovnega objekta sneg, zaradi katerega je voda zamakala v prostore. V Radovljici so gasilci PGD Radovljica otresli sneg z drevesa, ki se je nagibalo proti večstanovanjskem objektu. V naselju Podblica v občini Kranj pa so gasilci PGD Podblica odstranili na vozišče podrto drevo.

 

Poplave

Izpostava Brežice

Ob 18.21 so v Drenovcu pri Bukovju, občina Brežice, gasilci iz PGD Bizeljsko iz kletnih prostorov stanovanjske zgradbe izčrpali približno 3 kubične metre meteorne vode.

Izpostava Celje

Ob 17.07 je v kraju Polje pri Bistrici, občina Bistrica ob Sotli, meteorna voda zalivala proizvodni objekt. Gasilci PGD Bistrica ob Sotli so izčrpali meteorno vodo in objekta in s pomočjo gradbenega stroja preusmerili tok meteorne vode.

Izpostava Ljubljana

Ob 16.45 so v Prvomajski ulici na Viru v občini Domžale gasilci Centra za zaščito in reševanje (CZR) Domžale in PGD Vir iz kletnega stanovanja izčrpali meteorno vodo in kanalizacijske odplake, ki so zaradi neustrezno urejene kanalizacije poplavile klet.

Izpostava Maribor

Ob 11.30 so v naselju Rošpoh Del v občini Maribor, zaradi dviga podtalnice, gasilci Javnega zavoda Gasilske brigade (JZ GB) Maribor izčrpali odvečno vodo.

Ob 17.35 so zaradi dviga podtalnice gasilci JZ GB Maribor iz kleti stanovanjske hiše izčrpali okoli 8000 litrov vode.

Izpostava Ptuj

Ob 11.43 je reka Dravinja poplavila cesto med Koritnim in Lešjem v občini Majšperk. Upravljalec ceste je postavil označbe za popolno zaporo ceste.

 

Plazovi

Izpostava Celje

Ob 16.52 se je v kraju Podkraj pri Velenju, občina Velenje, sprožil zemeljski, ki ogroža gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Pesje so preusmerili meteorne vode in prekrili plaz v izmer okoli 40 kvadratnih metrov z foliji. Na kraju so bile pristojne službe.

Izpostava Maribor

Ob 15.06 so v naselju Stari Grad v občini Makole gasilci PGD Makole pokrili z folijo udor zemljine v velikosti okoli 50 m2, ki ogrožala cestišče.

 

Močan veter

Izpostava Celje

Ob 18.00 je v Bočni, občina Gornji Grad, močan veter razkril streho pomožnega objekta, zaradi puščanja vode pa je prišlo do preboja električne napeljave. Posredovali so gasilci PGD Bočna, ki so zavarovali kraj dogodka in obvestili dežurnega električarja, ki je izklopil objekt iz omrežja.

 

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Celje

Ob 9.12 je na Konovski cesti v Velenju osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč delavcem avtovleke pri izvleku vozila.

Izpostava Kranj

Ob 12.40 je pri naselju Bašelj, občina Preddvor, tovorno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci GARS Kranj so zavarovali mesto dogodka in s tehničnim posegom potegnili vozilo na cestišče.

Izpostava Ljubljana

Ob 8.05 sta na primorski avtocesti, pred počivališčem Lom, občina Logatec, v smeri Ljubljane zaradi izogibanja okvarjenemu tovornemu vozilu na odstavnem pasu, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Cerknica in Dolnji Logatec so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in do prihoda reševalcev nudili pomoč dvema lažje poškodovanima osebama. Reševalci Nujne medicinske pomoči (NMP) Logatec in Cerknica so poškodovana na kraju oskrbeli in prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Ob 13.59 sta v križišču Celovške ceste in Korenčanove ulice v Ljubljani trčili osebni vozili. Gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in vozili ter udeležence preventivno pregledali. Poškodovanih ni bilo.

Ob 16.12 je na primorski avtocesti, med Logatcem in Uncem, občina Logatec, v smeri Kopra verižno trčilo pet osebnih vozil. Gasilci PGD Dolnji Logatec in Cerknica so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine ter nudili prvo pomoč eni poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Logatec, ki so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 16.12 sta na primorski avtocesti, med Uncem in Logatcem, občina Logatec, v smeri Ljubljane trčili osebni vozili. Gasilci PGD Cerknica in Dolnji Logatec so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in vozili umaknili na odstavni pas. Poškodovanih ni bilo.

Ob 18.31 je v naselju Osredek pri Dobrovi, občina Dobrova-Polhov Gradec osebno vozilo zapeljalo s ceste pod brežino in obstalo na boku pod nadstreškom. Nadstrešek se je podrl na vozilo, zato voznik ni mogel iz vozila. Voznik se je lažje poškodoval. Posredovali so gasilci iz GB Ljubljana. Premetali so okoli dva kubična metra nasutega materiala, odprli vozilo, pomagali vozniku iz vozila in vozilo postavili na kolesa. Reševalci NMP so voznika preventivno odpeljali na pregled v UKC Ljubljana.

 

Požari v objektih

Izpostava Celje

Ob 17.36 so v Kropi, občina Gornji Grad, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Bočna, Gornji Grad in Nova Štifta.

Izpostava Kranj

Ob 7.52 se je v poslovnem objektu na  Koroški cesti v Kranju, sprožil avtomatski javljalec požara. Gasilci GARS Kranj so pregledali objekt, kjer požara ni bilo in obvestili upravljalca sistema za pregled alarmne naprave.

Ob 14.52 so v Zgornji Besnici v občini Kranj zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Pred prihodom gasilcev Gasilske reševalne službe (GARS) Kranj je občan že pričel z gašenjem Gasilci so opravili ogled okolice dimne tuljave, iznesli preostalo žerjavico iz kurišča ter pregledali tuljavo. Do prihodu dimnikarske službe so odsvetovali kurjenje.

Izpostava Ljubljana

Ob 7.26 je na Miklošičevi cesti v Ljubljani v prostorih Okrožnega sodišča kadilo v enem od prostorov. Gasilci GB Ljubljana so ugotovili, da je v sejni sobi sodišča zagorel električni radiator. Gasilci so odstranili zgoreli radiator in električno napeljavo ter z nadtlačnim ventilatorjem prezračili prostor in objekt.

Ob 8.01 so na Vodnikovi cesti v Ljubljani gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci GB Ljubljana so pogasili saje in očistili tuljavo. Opravili so tudi pregled dimnika v vseh nadstropjih in ugotovili, da je v podstrešnem delu požgana izolacija okoli tuljave.

Izpostava Maribor

Ob 15.41 so v naselju Miklavž na Dravskem Polju v stanovanjski hiši zagorele saje v dimniku. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Miklavž na Dravskem polju so varovali dimnik do izgoretja saj, očistili kurišče, s termovizijsko kamero preverili temperaturo dimniške tuljave in preventivno izmerili vsebnost nevarnih plinov.

Izpostava Postojna

Ob 18.51 je v Velikem Otoku, občina Postojna, gorelo v sobi Centra za tujce. Gasilci PGD Postojna so požar pogasili, prezračili prostore in iznesli ožgan material iz objekta.

 

Požari na prometnih sredstvih

Izpostava Nova Gorica

Ob 9.18 so ob cestišču v Podnanosu gasilci PGD  Podnanos, Vipava in Gasilskega reševalnega centra (GRC) Ajdovščina pogasili požar na tovornem vozilu, zaradi napake na električni napeljavi.

Ob 10.30 je v Novi Gorici zagorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost gasilske enote (JZ GRD GE) Nova Gorica.

 

Sproščanja nevarnih plinov

Izpostava Ljubljana

Ob 15.58  je v Kosovelovi ulici v Ljubljani v kuhinji stanovanjskega objekta iz okvarjenega plinskega štedilnika uhajal plin. Pred prihodom gasilcev GB Ljubljana je upravnica že zaprla dotok plina in izklopila elektriko. Gasilci so odklopili ploščo iz elektrike, izklopili varovalko, pustili plin zaprt ter svetovali nabavo nove kuhalne plošče. Prostore so preventivno pregledali.

Ob 23.23 je v Grassellijevi ulici v Ljubljani v stanovanju večstanovanjskega objekta starejša oseba vonjala neznani plin in se slabo počutila. Gasilci iz GB Ljubljana so opravili meritve prisotnosti nevarnih plinov vendar niso zaznali odstopanja od normalnega. Osebo sta prevzela reševalca RP Ljubljana.

 

Nesreče z nevarnimi snovmi

Izpostava Celje

Ob 10.18 je bil na Tovarniški ulici v Celju zaznan vonj po bencinu v jašku in prostorih objekta. Gasilci Poklicne gasilske enote (PGE) Celje so prezračili prostore z nadtlakom prepihali jašek in izmerili koncentracijo nevarnih plinov.

 

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

 

Izpostava Nova Gorica

Ob 11.45 sta v bližini kraja Loke, občina Nova Gorica pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) Severnoprimorske regije odstranila na varno najdeno ročno bombo, teže 1,2 kg, avstrijske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne.

 

Nenačrtne motnje, omejitve, prekinitve, oskrbe

Izpostava Murska Sobota

Ob 12.33 je v Dolencih, občina Šalovci, prišlo do izpada telekomunikacijskega omrežja. Obveščena je bila pristojna dežurna služba.

Ob 12.36 je v Radencih prišlo do izpada telekomunikacijskega omrežja. O dogodku je bila obveščena pristojna dežurna služba.

Izpostava Ptuj

Ob 3.53 je na območju mesta Ormož drevo poškodovalo daljnovod. Zaradi dogodka je imelo 1638 odjemalcev moteno oskrbo z električnim tokom. Delavci elektro podjetja so napako odpravili.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Kranj

Ob 13.25 se je ob gospodarskem objektu na Zgornjem Jezerskem, občina Zgornje Jezersko,  poškodoval občan. Gasilci PGD Jezersko so reševalcem NMP Kranj nudili pomoč pri oskrbi in transportu do reševalnega vozila.

Ob 15.39 so na Prešernovi cesti na Bledu gasilci PGD Bled nudili pomoč pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Ob 11.25 so v Vrbnjem, občina Radovljica, gasilci PGD Radovljica s potoka s tehničnim posegom dvignili in razžagali podrto drevo.

Izpostava Ljubljana

Ob 16.11 so v naselju Senožeti v občini Dol pri Ljubljani Gasilci PGD Senožeti odstranili podrto drevo, ki se je podrlo preko ceste na vozilo in stanovanjski objekt.

Izpostava Maribor

Ob 8.15 so v naselju Lukanja, občina Slovenska Bistrica, gasilci PGD Kebelj z vozišča odstranili več dreves.

Izpostava Murska Sobota

Ob 3.55 je v naselju Radomerščak, občina Ljutomer, drevo padlo na daljnovod. Posredovali so gasilci PGD Radomerje, ki so osvetljevali kraj dogodka ter pomagali elektro službi.

Ob 8.44 se je v Svetem Juriju, občina Rogašovci, podrlo drevo čez cesto. Posredovali so gasilci PGD Sveti Jurij, ki so drevo odstranili.

Ob 17.17 se je v Lipi, občina Beltinci, nagnil drog s telekomunikacijsko napeljavo. Gasilci PGD Lipa so zavarovali kraj dogodka in pomagali postaviti prometno signalizacijo.

Izpostava Nova Gorica

Ob 11.26 so v bližini naselja Podbrdo, občina Tolmin, gasilci PGD Podbrdo odstranili podrto drevo.

Izpostava Novo mesto

Ob 7.30 je na cesti Stranska vas—Gradac, občina Semič, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec CGP Novo mesto ga je razžagal in odstranil.

Ob 13.13 so v kraju Gradac, občina Metlika, gasilci PGD Gradac s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri se je nahajala onemogla oseba. Reševalci NMP Metlika so starejšo osebo oskrbeli in jo odpeljali na pregled v zdravstveni dom v Metliko.

Ob 13.43 so v kraju Vrhe, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto razžagali in odstranili podrto drevo, ki je padlo na telefonske vodnike in zaprlo lokalno cesto.

Ob 14.52 so na cesti Gorenje Mokro Polje–Orehovica, občina Šentjernej, dežurni delavci komunalnega podjetja JP EDŠ Šentjernej razžagali in odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet na cesti.

Izpostava Ptuj

Ob 14.44 se je v Majšperku podrlo drevo na stanovanjsko hišo in osebno vozilo. Gasilci PGD Majšperk so drevo odstranili, na vozilu odklopili akumulator in očistili po vozišču iztekle tekočine.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 10.15 je na cesti Velenje–Mislinja v naselju Završe, občina Mislinja, kamenje na cestišču oviralo promet. Posredovali so dežurni delavci cestnega podjetja VOC Celje, ki so kamenje odstranili s cestišča. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Izpostava Trbovlje

Ob 11.30 so gasilci PGD Dobovec na lokalni cesti Dobovec–Kum, občina Trbovlje, razžagali podrto smreko in jo odstranili s cestišča.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/

Hidrološko stanje in napoved

Hidrološko stanje in napoved je dostopna na spletnih straneh agencije Republike Slovenije za okolje na Linku:

Vir: http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/