Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo za javnost v zvezi z Moderno galerijo

V nadaljevanju navajamo sporočilo za javnost v zvezi s postopkom za imenovanje direktorja Moderne galerije.

Najprej poudarjamo, da Upravno sodišče o zadevi ni odločalo vsebinsko, kot napačno poročajo nekateri mediji, ampak je zadevo vrnilo Ministrstvu za kulturo v ponovno odločanje. Upravno sodišče je kot pomanjkljivost očitalo le pomanjkljivo obrazložitev imenovanja, kar pa je v novi odločbi popravljeno.

Glede na to, da redni postopek za imenovanje direktorja Moderne galerije še ni zaključen, trenutni vršilki dolžnosti direktorice Moderne galerije Zdenki Badovinac pa se je z dnem 22. 12. 2020 iztekel mandat vršilke dolžnosti direktorice, je v izogib nepopravljivim posledicam za osrednji nacionalni javni zavod in v javnem interesu na področju kulture, ministrstvo obvezano zagotoviti njegovo nemoteno delovanje.

Da se prepreči prekinitev kontinuiranega izvajanja, v ustanovitvenem aktu opredeljenega poslanstva osrednje nacionalne institucije na področju moderne in sodobne likovne umetnosti, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) v prvem odstavku 38. člena določa, da če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.

Pri presoji ustreznosti dr. Roberta Simoniška za to nalogo je bilo že pred izdajo prve odločbe ugotovljeno, da izpolnjuje vse pogoje za delovno mesto direktorja Moderne galerije, določene v prvem odstavku 10. člena Sklepa o ustanovitvi. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani filozof in umetnostni zgodovinar ter doktor znanosti s področja umetnostne zgodovine. Ima več kot 11 let delovnih izkušenj s širšega področja kulture in muzealstva. Govori več svetovnih jezikov in premore obsežno bibliografijo. Med zadnjimi, posebej odmevnimi projekti izpostavljamo mednarodno razstavo Obrazi ekspresionizma, ki sta jo kurirala Robert Simonišek in Goran Milovanovič v sodelovanju s češko kuratorico Adriano Primusovo. Razstava je bila na ogled v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki in v češki Galeriji sodobnih umetnosti GASK v Kutni Hori in je kot prvi poskus plasiranja slovenskega ekspresionizma v mednarodni prostor prejela najvišje strokovno priznanje pri nas – Valvasorjevo priznanje.

Glede na njegovo poznavanje muzejske materije, številne reference na širšem kulturnem področju in dosedanje delovne izkušnje je strokovna komisija utemeljeno sklepala, da bo dr. Robert Simonišek delovne naloge na delovnem mestu vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Moderna galerija kvalitetno in uspešno opravljal ter prispeval k uveljavitvi javnega zavoda v nacionalnem in mednarodnem kontekstu.