Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 26. decembra 2020

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

2.POVZETEK POROČILA

V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do vključno 25. 12. 2020 opravljenih skupaj 674.223 testiranj (PCR in HAGT). Dne 25. 12. 2020 je bilo opravljenih 1461 testiranj (PCR in HAGT), v katerih je bilo potrjenih 365 novih okužb s COVID-19, kar skupno znaša 25,1 odstotkov pozitivnih testov (26,8% PCR in 5,6% HAGT).

Testiranje občanov s hitrimi testi se je danes izvajalo le v Mestni občini Slovenj Gradec.

Po podatkih iz spletišča državne uprave (GOV.SI), se je 25. 12. 2020 v bolnišnicah zdravilo 1.165 bolnikov, od tega jih je 209 potrebovalo intenzivno nego, 39 pa je bilo odpuščenih. Umrlo je 25 oseb, od marca skupaj že 2.539.

Na državni, regijski in občinski ravni je bilo 25. 12. 2020 vključeno 536 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb ter 14 pripadnikov humanitarnih organizacij.

Nujne službe, oskrbne in storitvene dejavnosti delujejo v skladu z navodili pristojnih institucij.

2. POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS) je spremljal situacijo in koordiniral aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na različnih nivojih.

Regijski in občinski štabi CZ delujejo v operativni sestavi in spremljajo situacijo v občinah oziroma regijah, med seboj pa redno komunicirajo. Pripadniki CZ, redarske službe, policija in prostovoljci opravljajo terenske obhode zaradi spremljanja spoštovanja ukrepov med prebivalci. Nekatere občinske ekipe prve pomoči so na dolžnosti v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Gasilske enote širšega pomena po potrebi razkužujejo objekte v javni rabi.

V Kranjski Gori so zaznali problematiko povečevanja prijav začasnih prebivališč. S tem so ljudje iz drugih regij dobili možnost selitve v svoje namestitve v občini (s ciljem izkazovanja izjem prehoda med občinami/regijami). Mnoge prijave začasnega prebivališča nimajo cilj vzdrževanja nepremičnin ampak izvajanje športnih in drugih aktivnosti. Občinski štab CZ Kranjska Gora in Štab CZ Gorenjske regije opozarjata, da mnogi obiskovalci ne upoštevajo ukrepov za preprečevanje okužb.

Na ministrstvih izvajajo naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti ter vse potrebne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. V skladu z odločitvijo Vlade RS z dne 17. 12. 2020  bodo organi državne uprave med 24. 12. 2020 in 4. 1. 2021 opravljali le nujne naloge.

 

Plazovi

Izpostava Celje

Ob 7.53 se je na lokalno cesto v Andražu nad Polzelo, sprožil skalni podor. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Andraž nad Polzelo so zavarovali območje. Za odvoz materiala bodo poskrbele pristojne občinske službe.

 

Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov

Izpostava Koper

Ob 21.24 je Uprava RS za pomorstvo, zaradi močne burje, priprla koprsko pristanišče.

 

Nesreče v gorah

Izpostava Kranj

Ob 10.14 je na poti od Jamnika proti Vodiški planini pri naselju Kropa v občini Radovljica, pohodnika obšla slabost. Kljub hitremu posredovanju reševalcev Gorsko reševalne službe (GRS) Radovljica, oživljanje ni bilo uspešno.

Ob 12.26 je blizu vrha Kriške gore, občina Tržič, planinko obšla slabost. Gorski reševalci GRS Tržič in Kranj so skupaj z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) obolelo osebo na kraju oskrbeli. V Splošno bolnišnico (SB) Jesenice pa jo je prepeljal helikopter Slovenske vojske.

 

Reševanja obolelih oseb

Izpostava Ljubljana

 

Ob 14.40 se je nad naseljem Dobeno, občina Mengeš, v gozdu zgrudil pohodnik. Gorski reševalci GRS Kamnik in gasilci PGD Loka pri Mengšu so nudili pomoč občanu z defibrilatorjem in usmerjali prihod helikopterja Slovenske vojske (SV). Dežurni zdravnik nujne medicinske pomoči (NMP) Domžale je na kraju ugotovil, da je oseba umrla.

 

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Ljubljana

Ob 8.30 je na ljubljanski severni obvoznici osebno vozilo trčilo v delovno zaporo in vozilo Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS-a). Gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana, ki so v nesreči poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

  

Požari v objektih

Izpostava Celje

Ob 13.02 je v Kasazah, občina Žalec, zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kasaze - Liboje, Dobriša vas - Petrovče, Griže in Gotovlje so požar pogasili in iz prostora iznesli tleče predmete ter nato prezračili in pregledali objekt. Reševalci NMP Žalec so eno osebo preventivno pregledali na kraju dogodka.

Izpostava Ljubljana

Ob 10.17 so se v Smledniku, občina Medvode, vnele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Smlednik so dimnik pregledali in ga očistili.

Ob 12.00 je na Sneberški cesti v Ljubljani v mansardnem stanovanju večstanovanjske hiše zagorel adventni venček. Gasilci GB Ljubljana in PGD Zadobrova Sneberje Novo Polje so požar pogasili in iznesli tleče dele ter prezračili prostore. Reševalci NMP Ljubljana pa so tri osebe, ki so se nadihale dima, na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 17.02 je v naselju Kalce, občina Logatec, zagorelo v kotlovnici. Gasilci PGD Gorenji Logatec in Dolnji Logatec so požar pogasili in iz kotlovnice iznesli uničen inventar.

Ob 17.58 je v naselju Trava v občini Loški potok zagorela električna pečica v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trava so požar pogasili, iznesli električni štedilnik in prezračili prostore.

Ob 21.52 so v Ocvirkovi ulici v Ljubljani gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Podgorica - Šentjakob so očistili dimnik, izpraznili žerjavico iz peči ter peč in celoten dimnik pregledali s termovizijsko kamero. Lastniku so odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Izpostava Maribor

Ob 14.40 je na Kardeljevi cesti v Mariboru gorelo na balkonu stanovanja v četrtem nadstropju večstanovanjskega objekta. Gasilci JZ GB Maribor in gasilci PGD Radvanje so požar pogasili in nato prezračili prostore stanovanja ter preventivno pregledali okolico.

Ob 22.28 se je v Lahovi ulici v Mariboru zaradi kratkega stika iskrilo iz električnih vodnikov javne razsvetljave. Gasilci Javnega zavoda Gasilske brigade (JZ GB) Maribor so okolico pregledali, do požara pa ni prišlo. O okvari je bila obveščena dežurna služba pristojna za javno razsvetljavo.

Izpostava Nova Gorica

Ob 14.38 so se v naselju Kneža, občina Tolmin, vnele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kneža so požar pogasili ter pregledali dimniško tuljavo.

 

Požari v naravi oziroma na prostem

Izpostava Maribor

Ob 18.03 je pri pokopališču Dobrova v naselju Dogoše, občina Maribor, zagorelo okoli 10 kvadratnih metrov žive meje in cipres. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Dogoše so ogenj pogasili in pregledali okolico.

 

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Izpostava Ljubljana

Ob 20.40 je v Rožni Dolini v Ljubljani gorel komunalni zabojnik. Pred prihodom gasilcev PGD Vič in GB Ljubljana so zabojnik pogasili občani, gasilci pa so ohladili vsebino zabojnika in ga pregledali s termovizijsko kamero. Zabojnik je uničen.

Izpostava Novo mesto

Ob 19.30 se je v Podgori, občina Straža, kadilo iz komunalnega zabojnika. Gasilci PGD Dolenja Straža so spraznili komunalni zabojnik in pogasili goreče odpadke ter pregledali okolico.

 

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Izpostava Celje

Ob 14.10 so na Vodiškem, občina Laško, pripadniki Državne enote za varstvo pred Neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) odstranili in varni lokaciji uničili najdeno neeksplodirano ročno bombo in vžigalnik minometne mine iz obdobja 2. svetovne vojne.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Celje

Ob 7.31 so na Koželjskega ulici v Velenju gasilci PGD Velenje iz okvarjenega dvigala v večstanovanjskem objektu s tehničnim posegom rešili ujeto osebo.

Izpostava Kranj

Ob 19.10 je v Virmašah v občini Škofja Loka začela voda teči iz objekta zaradi okvare na vodovodu. Gasilci PGD Virmaše - Sv. Duh so s tehničnim posegom izčrpali vodo iz objekta.

Ob 19.57 so na Vrtači, občina Radovljica, gasilci PGD Lesce s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja in omogočili vstop reševalcem NMP Radovljica do onemogle osebe.

Izpostava Ljubljana

Ob 9.36 so v Rojčevi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana ob prisotnosti policistov s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in tako omogočili vstop reševalcem NMP Ljubljana do obolele osebe. Gasilci so tudi nudili pomoč pri prenosu osebe do reševalnega vozila in zaprli ventile za vodo. Reševalci NMP Ljubljana pa so osebo prepeljali v UKC Ljubljana.

Izpostava Maribor

Ob 13.30 so v Nazorjevi ulici v Mariboru gasilci JZ GB Maribor nudili pomoč reševalcem NMP Maribor pri prenosu težje osebe iz stanovanja v prvem nadstropju do reševalnega vozila.

Izpostava Nova Gorica

Ob 14.13 se je na cesti med naseljema Bača pri Modreju in Kneža, občina Tolmin, na vozišče podrlo drevo. Gasilci PGD Kneža so drevo razžagali, odstranili in očistili vozišče.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

 

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/

Opozorili

Meteorološko stanje in napoved je dostopno na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na Linku:

 Vir: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/warning/

Hidrološko stanje in napoved je dostopna na spletnih straneh agencije Republike Slovenije za okolje na Linku:

 Vir: http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/