Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 25. decembra 2020.

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

1. Povzetek poročila

V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do vključno 24. 12. 2020 opravljenih skupaj 12.423 testiranj (PCR in HAGT) ter potrjenih 1.783 novih okužb s COVID-19, kar skupno znaša 14,35 odstotkov pozitivnih testov (26,3% PCR in 5,8% HAGT).

Po podatkih iz spletišča državne uprave (GOV.SI), se je 25. 12. 2020 v bolnišnicah zdravilo 1.142 bolnikov, od tega je 201 potreboval intenzivno nego, 1117 jih je bilo odpuščenih. Umrlo je 28 oseb, od marca skupaj že 2.507.

Na državni, regijski in občinski ravni sta bila 25. 12. 2020 vključena 502 pripadnika sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb ter 32 pripadnikov humanitarnih organizacij.

2. Poročilo o izvedenih aktivnostih

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS) je spremljal situacijo in koordiniral aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na različnih nivojih.

Regijski in občinski štabi Civilne zaščite (CZ) delujejo v operativni sestavi in spremljajo situacijo v občinah oziroma regijah. Občine ob pomoči Rdečega križa Slovenije (RKS), Slovenske Karitas in drugih prostovoljcev zagotavljajo oskrbo ranljivih skupin in pomagajo pri prevozih brisov. Pripadniki CZ, redarske službe, policija in prostovoljci opravljajo terenske obhode zaradi spremljanja spoštovanja ukrepov med prebivalci. Nekatere občinske ekipe prve pomoči so na dolžnosti v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Gasilske enote širšega pomena po potrebi razkužujejo objekte v javni rabi.

Pripadniki CZ, taborniki, prostovoljci RKS, gasilci, policija in občinske službe v skladu s svojimi pristojnostmi pomagajo pri organizaciji množičnega prostovoljnega testiranja s hitrimi testi.

Štab CZ Zasavje predlaga pričetek hitrega testiranja občanov tudi v njihovi regiji.

Na ministrstvih izvajajo naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti ter vse potrebne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. V skladu z odločitvijo Vlade republike Slovenije (RS) z dne 17. 12. 2020 bodo organi državne uprave med 24. 12. 2020 in 4. 1. 2021 opravljali le nujne naloge.

Območna združenja Rdečega križa Slovenije (RKS) v lokalnih skupnostih informirajo javnost, opozarjajo na pomembnost spoštovanja predpisanih ukrepov, razvažajo hrano in zdravila osebam v karanteni, merijo temperaturo v javnih objektih, nudijo psihosocialno pomoč in opravljajo druge naloge s področja humanitarne oziroma socialne pomoči. Prostovoljci RKS so vključeni v nudenje pomoči v številnih Domovih starejših občanov (DSO), od jutri naprej na novo tudi v DSO Sežana. Bolničarji ekip prve pomoči RKS pomagajo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, UKC Maribor, na Kliniki Golnik ter v splošnih bolnišnicah Izola, Nova Gorica in Trbovlje.

Prostovoljci Evangeličanske dobrodelne organizacije (EHO) Podpornice v pomurskih občinah zagotavljajo nabavo in razvoz prehranskih paketov, toplih obrokov in drugih pripomočkov. Starejšim in ostalim najbolj ranljivim skupinam prebivalstva nudijo pomoč na domu (čiščenje, zagotavljanje potrebščin iz trgovin, razbremenilne pogovore idr.).

Prostovoljci Slovenske Karitas zagotavljajo tople obroke, dostavljajo prehranske pakete in pripomočke za starejše, nudijo psihosocialno podporo in učno pomoč na daljavo ter pomagajo v domovih za starejše.

Prostovoljci Slovenske filantropije nudijo pomoč v DSO Ljubljana Vič-Rudnik in domu Danice Vogrinec Maribor.

Poplave

Izpostava Celje

Ob 9.29 sta v kraju Ogorevc, občina Štore, meteorna voda in mulj zamašila odtok meteornih vod, zato je voda ogrožala stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Prožinska vas, ki so prebili odtok, ga očistili ter odvrnili vodo od hiše.

Ob 13.21 je v kraju Koroška vas na Pohorju v občini Zreče pri stanovanjski hiši zamašilo cev za meteorne vode. Posredovali so gasilci PGD Gorenje pri Zrečah, ki so odmašili cev in sprostili pretok vode.

Ob 17.18 je v kraju Draža vas, občina Slovenske Konjice, zaradi zamašenega odtočnega jaška zalilo kletne prostore stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Draža vas, ki so odmašili odtok ter prečrpali meteorno vodo iz kletnih prostorov.

Izpostava Kranj

Ob 9.17 je v Hlebcah, občina Radovljica, meteorna voda zalila garažo stanovanjske hiše. Gasilci PGD Hlebce so s tehničnim posegom odmašili meteorno cev in omogočili normalno odtekanje vode.

Izpostava Trbovlje

Ob 9.43 so gasilci PGD Kandrše posredovali v naselju Kandrše, občina Zagorje ob Savi, kjer so iz kletnih prostorov stanovanjske hiše izčrpali meteorno vodo.

Visok sneg

Izpostava Celje

Ob 20.33 se je na regionalni cesti Rogla–Zreče, občina Zreče, zaradi snega podrla smreka, ki je zaprla cesto. Gasilci PGD Zreče so razžagali in odstranili podrto drevo ter tako sprostili promet.

Močan veter

Izpostava Brežice

Ob 16.47 se je pri naselju Šutna, občina Krško, na cesto podrlo več dreves, ki so onemogočala promet. Drevesa je razžagal in odstranil dežurni delavec pri cestnem podjetju.

Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov

Izpostava Nova Gorica

Ob 14.57 je na odseku hitre ceste Selo–Nanos, občina Ajdovščina, zaradi burje, ki v sunkih dosega hitrost do 100 kilometrov na uro, pričela veljati zapora prometa 1. stopnje. Zapora velja za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do skupne mase 8 ton.

Ob 15.39 je zaradi sunkov burje tudi na odseku lokalne ceste Selo–Ajševica–Vogrsko pričela veljati zapora prometa 1. stopnje.

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Celje

Ob 22.23 je na Rogli v občini Zreče zaradi zasnežene ceste osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek. Gasilci PGD Zreče so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom vozilo potegnili nazaj na cesto.

Izpostava Kranj

Ob 16.44 je na cesti Praprotno–Železniki, občina Škofja Loka, osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci PGD Škofja Loka so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči (NMP) Škofja loka pri oskrbi poškodovanega voznika in policistom osvetlili mesto dogodka. 

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 18.59 je v Hudi Luknji, občina Mislinja, osebno vozilo trčilo skalo, pri tem pa mu je počila pnevmatika. Skalo so odstranili dežurni delavci Cestnega podjetja Celje, voznica vozila pa ni bila poškodovana. 

Izpostava Trbovlje

Ob 20.32 so na Vrheh, občina Trbovlje, gasilci PGD Trbovlje-mesto izvlekli vozilo, ki je na zasneženem cestišču zdrsnilo s ceste.

Požari v objektih

Izpostava Celje

Ob 15.27 je v kraju Rakovec, občina Šmarje pri Jelšah, zagorel gospodinjski aparat v gospodarskem poslopju. Posredovali so gasilci PGD Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah in Sv. Štefan, ki so požar pogasili, prezračili prostor, iznosili stvari iz prostora zaradi zaščite ter opravili kontrolo celotnega objekta. V intervenciji sta se gasilca nadihala dima in sta sama poiskala zdravniško pomoč. Obveščene so bile pristojne službe.

Izpostava Kranj

Ob 12.21 so v Hladnikovi ulici v Križah, občina Tržič, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Križe so požar pogasili, okolico pregledali s termovizijsko kamero ter odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Izpostava Ljubljana

Ob 13.09 je na Ljubljanski cesti v Ivančni Gorici v stanovanju v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe zagorel adventni venček. Požar so omejili sosedje, pogasili pa so ga gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična. Pri poskusu gašenja se je stanovalec opekel in nadihal dima. Oskrbela ga je zdravnica zdravstvenega doma (ZD) Ivančna Gorica, reševalci NMP Ljubljana pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Izpostava Novo mesto

Ob 18.01 so v Podgori, občina Straža, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolenja Straža so nadzorovali izgorevanje saj, s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika in odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Požari na prometnih sredstvih

Izpostava Kranj

Ob 15.15 je na glavni cesti Kranj–Šenčur, občina Kranj, gorelo osebno vozilo. Gasilci Gasilske reševalne službe (GARS) Kranj so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili. Delavci cestnega podjetja so očistili vozišče.

Izpostava Murska Sobota

Ob 19.31 se je v podjetju Ilirija v naselju Trimlini, občina Lendava, zaradi tlečih kablov na viličarju in dima, aktiviral požarni alarm. Gasilci Industrijske gasilske enote (IGE) Lendava so odklopili akumulator, počistili tla in prezračili prostore.

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Izpostava Ljubljana

Ob 17.37 sta v Nanoški ulici v Ljubljani gorela zabojnika za komunalne odpadke. Že pred prihodom gasilcev je občan sam pogasil goreča zabojnika. Gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana so dokončno pogasili zabojnika in ohladili osebno vozilo, ki je bilo v neposredni bližini zamikov.

Izpostava Maribor

Ob 17.22 je v Ulici heroja Vojka v Mariboru gorel 1000 litrski zabojnik za papir. Gasilci Javnega zavoda gasilske brigade (JZ GB) Maribor so požar pogasili. Zabojnik je uničen.

Nesreče z nevarnimi snovmi

Izpostava Trbovlje

Ob 8.07 je prišlo do neznanega onesnaženja na regionalni cesti Šklendrovec–Podkum, občina Zagorje ob Savi. Gasilci PGD Trbovlje - mesto in PGD Zagorje - mesto so sprali cestišče na razdalji treh kilometrov ter nastavili pivnike. Na kraju so bili prisotni policisti Zagorje ob Savi. Ob 18.30 so gasilci PGD Trbovlje – mesto odstranili pivnike.

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Koper

Ob 2.15 je v Župančičevi ulici, občina Izola, v stanovanju večstanovanjske hiše puščala voda. Posredovali so gasilci JZ GB Koper, ki so zaprli vodovodna ventila in tako preprečili nadaljnje iztekanje vode.

Izpostava Ljubljana

Ob 2.49 so v naselju Vače, občina Litija, gasilci PGD Vače, s tehničnim posegom odprli vrata in nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Ob 13.45 so na Preglovem trgu v Ljubljani gasilci GB Ljubljana s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v enajstem nadstropju večstanovanjske stavbe in policistom ter reševalcem NMP Ljubljana omogočili dostop do onemogle osebe. Reševalci so jo na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 20.13 so na Celovški cesti v Ljubljani gasilci GB Ljubljana nudili reševalcem NMP Ljubljana pomoč pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 15.35 je v naselju Dobrava v občini Radlje ob Dravi podrto drevo ovira promet na lokalni cesti. Posredovali so dežurni delavci JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi, ki so drevo razžagali ter odstranili s cestišča.

Izpostava Trbovlje

Ob 4.55 je v Bevškem, občina Trbovlje, narasel potok ogrožal hišo. Gasilci PGD Trbovlje - mesto so s protipoplavnimi vrečami preventivno zaščitili stanovanjski objekt in garažo.

Ob 6.50 je v naselju Dolenja vas, občina Zagorje ob Savi, meteorna voda pronicala skozi betonsko ploščo v garažo. Gasilci PGD Zagorje -mesto so namestili protipoplavno zaščito, preusmerili  in posesali vodo iz objekta.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/

Opozorilo

Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije Republike Slovenije za okolje bo do nedelje zjutraj na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih lahko dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro (km/h). V nedeljo čez dan bo burja oslabela.