Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 24. decembra 2020.

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

1.Povzetek poročila

V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) do vključno 23. 12. 2020 opravljenih skupaj 14.098 testiranj (PCR in HAGT) ter potrjenih 2.041 novih okužb s COVID-19.

Po podatkih GOV.SI se je 23. 12. 2020 v bolnišnicah zdravilo 1.189 bolnikov, od tega jih je 210 potrebovalo intenzivno nego, 120 jih je bilo odpuščenih. Umrlo je 25 oseb, od marca skupaj že 2.479.

Na državni, regijski in občinski ravni je bilo 24. 12. 2020 vključenih 1.236 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb ter 250 pripadnikov humanitarnih organizacij.

2.Poročilo o izvedenih aktivnostih / ključni poudarki

Poveljnik Civilne zaščite Rakulike Slovenije (CZ RS) je spremljal situacijo in koordiniral aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na različnih nivojih ter si na terenu ogledal potek hitrega testiranja.

Regijski in občinski štabi CZ delujejo v operativni sestavi in spremljajo situacijo v občinah oziroma regijah. Občine ob pomoči Rdečega križa Slovenije (RKS), Slovenske Karitas in drugih prostovoljcev zagotavljajo oskrbo ranljivih skupin in pomagajo pri prevozih brisov. Pripadniki CZ, redarske službe, policija in prostovoljci opravljajo terenske obhode zaradi spremljanja spoštovanja ukrepov med prebivalci. Nekatere občinske ekipe prve pomoči so na dolžnosti v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Gasilske enote širšega pomena po potrebi razkužujejo objekte v javni rabi. Še vedno poteka dostava toplih obrokov za socialno ogrožene otroke.

Pripadniki CZ, taborniki, prostovoljci RKS, gasilci, policija in občinske službe v skladu s svojimi pristojnostmi pomagajo pri organizaciji množičnega prostovoljnega testiranja s hitrimi testi. Poročajo, da testiranje večinoma poteka brez večjih težav in da je interes občanov velik.

Štab CZ za Notranjsko je poročal, da so uspeli pridobiti dovoljenje za izvedbo množičnega testiranja znotraj regije. Izvajali ga bodo 28. in 29. 12. v Cerknici, Ilirski Bistrici, Postojni, Sežani in Pivki.

Štab CZ za Dolenjsko regijo je predlagal, da naj se glede na izredno slabe epidemiološke razmere v regiji točke hitrega testiranja organizirajo tudi v ostalih občinah Dolenjske in Bele krajine.

Na ministrstvih izvajajo naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti ter vse potrebne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Delo in aktivnosti so organizirani tako, da lahko zaposleni v čim večjem številu delajo od doma. Na ministrstvih odgovarjajo na vprašanja glede izvajanja določil odlokov v njihovi pristojnosti, pristojne inšpekcijske službe vršijo nadzor.

Plazovi

Izpostava Maribor

Ob 12.25 so v naselju Gladomes, občina Slovenska Bistrica, plaz ogrožal objekt. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Zgornja Bistrica so s folijo prekrili plaz in prekopali okoli 400 kvadratnih metrov terena.

 

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Celje

Ob 11.18 je v naselju Nizka, občina Rečica ob Savinji, osebno vozilo zapeljalo izven vozišča in trčilo v drevo. Gasilci PGD Nazarje so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator, s tehničnim posegom iz vozila izvlekli osebo ter nudili pomoč policiji, delavcem cestnega podjetja in avtovleke ter reševalcem Nujne medicinske pomoči (NMP). Poškodovana oseba je v nesreči umrla.

Izpostava Kranj

Ob 13.27 se je na Lancovem v občini Radovljica osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč policiji, vozilo postavili nazaj na kolesa in z absorbentom posuli razlite tekočine po vozišču. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Ob 21.22 je v Hladnikovi ulici v naselju Križe, občina Tržič, osebno vozilo trčilo v obcestno razsvetljavo. Gasilci Gasilske reševalne službe (GARS) Kranj in PGD Bistrica pri Tržiču so kraj dogodka zavarovali, nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu osebe do reševalnega vozila, odklopili akumulator, očistili cesto ter nudili razsvetljavo.

Izpostava Ljubljana

Ob 20.08 je v naselju Topol pri Medvodah, občina Medvode, na gozdni cesti osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se prevrnilo na bok ter obstalo ukleščeno med drevesi okoli štiri metre pod voziščem. Gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana so zavarovali in stabilizirali vozilo, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, jo imobilizirali in s pomočjo vrvne tehnike ter avtodvigala prenesli do ceste, kjer so jo predali v oskrbo reševalcem NMP Ljubljana.

Izpostava Maribor

Ob 18.11 so na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo in nudili pomoč reševalcem NMP, ki so v nesreči poškodovani osebi na kraju oskrbeli in nato prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor.

Izpostava Nova Gorica

Ob 17.16 sta v Prvomajski ulici v Novi Gorici trčila kolesarka s kolesom in osebno vozilo. Gasilci Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost gasilske enote (JZ GRD GE) Nova Gorica so nudili pomoč poškodovanki do prihoda reševalcev NMP Nova Gorica, ki so nato poškodovanko na kraju dokončno oskrbeli in prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

Izpostava Ptuj

Ob 13.02 sta na cesti Dornava–Hlaponci, občina Dornava, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila ter nudili pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP Ptuj, ki so nato poškodovani osebi na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnico (SB) Ptuj.

Požari v objektih

Izpostava Kranj

Ob 23.13 je na Kurirski poti, občina Jesenice, zagorel pralni stroj. Posredovali so gasilci GARS Jesenice, ki so stanovanje pregledali, saj je stanovalka že sama pogasila požar.

Izpostava Ljubljana

Ob 12.11 je na Ob mahovniški cesti v Kočevju ob dimniku stanovanjske hiše zagorel tram in izolacija. Gasilci PGD Kočevje so odkrili del strehe, pogasili požar in prezračili prostore.

Ob 13.00 je na Zadobrovški cesti v Ljubljani v predprostoru vhoda v stanovanjski objekt zagorel odpadni papir. Stanovalci so pogasili požar pred prihodom gasilcev GB Ljubljana, ki so nato odstranili odpadni papir in prezračili zadimljeno stopnišče.

Ob 13.17 je v Jerajevi ulici v Ljubljani gorel sušilni stroj v mansardnem stanovanju. Stanovalci so pogasili požar pred prihodom gasilcev GB Ljubljana, ki so nato pregledali in prezračili prostore.

Ob 14.44 je na Verdu, občina Vrhnika, gorela transformatorska postaja. Ogenj je ugasnil že pred prihodom gasilcev PGD Verd, Vrhnika in Stara Vrhnika, ki so nato preventivno s termovizijsko kamero pregledali postajo. O dogodku je bil obveščen dežurni delavec podjetja Elektro, ki bo opravil sanacijo.

Izpostava Nova Gorica

Ob 13.03 je v naselju Ustje, občina Ajdovščina, zagorelo v garaži stanovanjske hiše. Požar, ki je zajel tudi material v nadstropju nad garažo, so pogasili gasilci Gorsko reševalne službe (GRC) Ajdovščina, PGD Ajdovščina in Selo.

Izpostava Postojna

Ob 5.29 so v naselju Martinjak, občina Cerknica, v dimniku večstanovanjske stavbe gorele saje. Posredovali so gasilci PGD Martinjak, ki so goreče saje pogasili ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 22.32 je na Mariborski cesti na Muti, zagorelo v prostorih stanovanjskega objekta. Požar so delno pogasili že lastniki sami, dokončno pa gasilci PGD Muta, kateri so prostor tudi pregledali s termovizijsko kamero in ga prezračili.

Požari na prometnih sredstvih

Izpostava Ljubljana

Ob 0.09 je na parkirišču v Ulici Metoda Mikuža v Ljubljani gorelo osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana so pogasili že močno razširjen požar, nato pa odklopili še akumulator. Vozilo je uničeno, druga vozila pa niso poškodovana. Vzrok požara ni znan.

Ob 2.13 je na parkirišču na Vojkovi cesti v Ljubljani gorelo osebno vozilo. Požar je zajel zadnji, zunanji predel vozila. Gasilci GB Ljubljana so požar pogasili in odklopili akumulator.

Ob 14.48 je na avtocesti od Grosuplja proti Višnji Gori, občina Grosuplje, zagorelo osebo vozilo. Požar je delno pogasili voznik pred prihodom gasilcev PGD Grosuplje, ki so nato zavarovali kraj dogodka in do konca pogasili požar, ki je uničil motorni del vozila.

 Izpostava Ptuj

Ob 7.05 je v naselju Novinci, občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, zagorel osebni avtomobil. Gasilci PGD Vitomarci so goreče vozilo pogasili in očistili vozišče.

 

Nesreče z nevarnimi snovmi

Izpostava Ljubljana

Ob 8.39 je bila v naselju Stara Vrhnika, občina Vrhnika, po vozišču v dolžini okoli dva kilometra polit naftni derivat. Operativci ReCO Ljubljana in gasilci GB Ljubljana so skupaj z dežurnim delavcem cestnega podjetja po celotni dolžini posuli madež z absorbentom.

Izpostava Trbovlje

Ob 12.58 so na Mestnem trgu v Trbovljah gasilci PGD Trbovlje-mesto z vpojnim sredstvom posuli po vozišču razlit oljni madež v velikosti okoli dveh kvadratnih metrov.

Ob 15.35 so na regionalni cesti Šklendrovec–Podkum v občini Zagorje ob Savi gasilci PGD Trbovlje-mesto in Zagorje-mesto očistili vozišče razlite nafte v dolžini okoli 3500 metrov.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Kranj

Ob 12.34 so na Dražgoški ulici v Kranju gasilci GARS Kranj iz okvarjenega dvigala v večstanovanjskem objektu rešili ujeto osebo, dvigalo izklopili in o dogodku je bila obveščena pristojna servisna služba.

Izpostava Ljubljana

Ob 16.11 so v naselju Lepovče, občina Ribnica, gasilci PGD Ribnica odstranili drevesi, ki sta ogrožali stanovanjsko hišo.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 9.11 se je na cesti Bukovska vas–Sele v občini Dravograd ob vozišču podrlo drevo. Zaradi nevarnosti za promet so drevo odstranili delavci Javnega komunalnega objekta (JKP) Dravograd.

Izpostava Trbovlje

Ob 19.49 se je v Gabrskem, občina Trbovlje, drevo podrlo na cestišče in popolnoma onemogočilo promet. Gasilci PGD Trbovlje-mesto so drevo razžagali in odstranili s cestišča.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/ 

Hidrološko stanje in napoved

Hidrološko stanje in napoved je dostopna na spletnih straneh agencije Republike Slovenije za okolje na Linku:

http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/

Snežne razmere in nevarnost plazov

Razmere v gorah so dostopne na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

 http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/bulletin/mountain/avalanche/