Skoči do osrednje vsebine

Prioriteta Janeza Ciglerja Kralja je krepitev družinske politike

Ena od prednostnih nalog ministra Janeza Ciglerja Kralja je krepitev družinske politike. Vlada je z namenom olajšati stiske družin zaradi epidemije korona virusa tako že sprejela predlog sedmega proti korona zakona, ki predvideva izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke, povečan znesek dodatka za velike družine in izredno pomoč ob rojstvu otroka. Predlog zakona je še v obravnavi v Državnem zboru. Prav tako nekatere pomembne novosti za starše otrok, rojenih po 1. januarju začnejo veljati z novim letom.

Pomoč ob rojstvu otroka, ki je enkratni prejemek ob rojstvu otroka, se dvigne iz 286,72 evrov na 350 evrov.

Pomoč ob rojstvu otroka je namenjena nakupu opreme za novorojenčka v enkratnem znesku 286,72 evrov. Pravico ima vsak novorojenček, katerega mati ali oče imata stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji. Gre za enega od elementov družinske politike in spodbujanja rodnosti

Starševski dodatek se iz 258,09 evrov dvigne na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, to je 402,18 evrov. Starševski dodatek je namenjen staršem, ki niso zavarovani za starševsko varstvo (na primer študentke/je, nezaposleni), Prejemajo ga eno leto od rojstva otroka.
Starševski dodatek je namenjen materam (ali očetom po 77 dnevih od rojstva otroka), ki niso zavarovane za starševsko varstvo (študentke, nezaposlene) in znaša 258,09 evrov mesečno, upravičenec/ka je za čas trajanja pravice vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Mati (oziroma oče, če on koristi) in otrok morata imeti stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji. Pravica traja 365 dni od rojstva otroka, v primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo se podaljša.
Znesek se izenači z osnovnim zneskom minimalnega dohodka in ni nižji od tega zneska.

Najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila, osnova za manjkajoče mesece pri izračunu nadomestila in začetna osnova za nadomestilo brez dopusta se bo dvignilo na enako višino, kot je osnovni znesek minimalnega dohodka v bruto znesku, to je 543,29 evrov bruto (402,18 evrov neto). Do 31. 12. 2020 znaša najnižje izplačilo nadomestila 331 evrov bruto.

Novost pri pravici do krajšega delovnega časa (ni vezano na datum rojstva otroka)
Upravičencem do krajšega delovnega časa bo Republika Slovenija po 1. 1. 2021 zagotavljala do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih 12 plač (enak izračun kot za materinsko nadomestilo), vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače. Do sedaj je Republika Slovenija zagotavljala do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače.

Za vse upravičence, ki imajo na dan 1. 1. 2021 odločeno o pravici s staro osnovo, bo center za socialno delo do 30. 6. 2021 izdal novo odločbo z višjo osnovo in sicer izračunano iz povprečja plač v letu 2019 (če je že takrat upravičenec delal krajši delovni čas zaradi starševstva, se bo plača iz 2019 preračunala na polni delovni čas).

Primer: Plača 1000 evrov bruto za 4 ure se bo preračunala na polni delovni čas (torej bo osnova za plačilo prispevkov 2000 evrov bruto).