Skoči do osrednje vsebine

Poziv k predložitvi informacij o najnovejših tehnoloških rešitvah za potrebe izgradnje »Centra znanosti«

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za potrebe izgradnje »Centra znanosti« kot demonstracijskega objekta, objavilo poziv k predložitvi informacij o najnovejših tehnoloških rešitvah oziroma inovacijah, trajnostnih rešitvah in rešitvah, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za potrebe izgradnje »Centra znanosti« kot demonstracijskega objekta vabi k predložitvi informacij o:

  • inovativnih rešitvah in produktih;
  • novih tehnoloških rešitvah in produktih;
  • trajnostnih rešitvah;
  • izdelkih in sistemih, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva;
  • obstoju odpadkov oziroma ostankov materialov (kot na primer industrijski (ostanki lesa, kovinskih delov, stekla in drugi), kmetijski, gradbeni odpadki), ki jih je moč ponovno uporabiti oziroma reciklirati in iz njih narediti nov material;
  • obstoju ali razvoju procesov, materialov in produktov reciklaže oziroma ponovne uporabe, ki vključujejo industrijske ali kmetijske odpadke in s tem pripomorejo k zmanjšanju ogljičnih odtisov (npr. recikliran beton ali beton, ki npr. vključuje elektrofiltrski pepel, kovine (aluminij, železo, zlitine in druge), reciklirani leseni produkti (na primer recikliran parket, pohištvo iz recikliranega lesa);
  • inovativnih iniciativah in predlogih za vzpostavitev baze podatkov, ki dokumentira industrijske, kmetijske in gradbene odpadke ter ostankov rušenja z namenom ponovne uporabe
    na področju gradnje objektov in opreme.

Cilj projekta »Center znanosti« namreč je pridobitev nove infrastrukture, ki bo omogočala vzpostavitev in izvajanje predvidenega programa in vsebin. Pri čemer pa mora biti že sam objekt "Centra znanosti" tehnično-tehnološka demonstracija oziroma prikazovalnik najnovejših tehnoloških rešitev, inovacij, trajnostnih rešitev in rešitev, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva. V ta namen ministrstvo skladno s 64. členom Zakona o javnem naročanju objavlja poziv oziroma t. i. strokovni dialog za pridobitev zgoraj navedenih informacij.

Več informacij.

Vljudno vabljeni!