Skoči do osrednje vsebine

Potrjevanje podpor volivcev zahtevi za razpis naknadnega referenduma

V skladu s prvim odstavkom 16. a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in 4. odstavkom 47. člena Zakona o lokalni samoupravi, bo v času od 24. 12. 2020 do 7. 2. 2021, potekalo potrjevanje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o razveljavitvi odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list, številka 67/18), sprejetim na 16. seji Občinskega sveta Mestne občine Koper, dne 23. 11. 2020.

Zaradi zaostrenih ukrepov na področju obvladovanja epidemije COVID-19 in spoštovanja usmeritev danih s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za javno upravo je gibanje ter zadrževanja v uradnih prostorih organov državne uprave omejeno, zato se bo potrjevanje podpor izvajalo po naslednjem režimu:

1. Potrjevanje podpor se lahko poda na sedežu Upravne enote Koper, Piranska cesta 2, Oddelek za upravne   notranje zadeve (pritličje) v poslovnem času brez predhodnega naročanja, ali po predhodnem naročilu na  telefonsko številko 05/9321-034, in sicer:

  • ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8.00 in 15.00 uro, ­
  • ob sredah med 8.00 in 18.00 uro,
  • ob petkih med 8.00 in 13.00 uro. 

2. Glede postopka dajanja podpore zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo. Volivci lahko dajo svojo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala eUprava s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Obrazci podpor so volivcem na voljo na mestih dajanja podpore in na spletni strani organa.