Skoči do osrednje vsebine

Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev vodomerov

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev vodomerov in bo objavljen tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obveščamo vas, da je dne 23. 12. 2020 Vlade Republike Slovenije izdala Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev vodomerov.

Vlada Republike Slovenije je zaradi prvega vala epidemije v prvi polovici letošnjega leta izdala Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev meril (Uradni list RS, št. 39/20 in 61/20), s katerim se je do 31. julija 2020 podaljšal rok overitve za merila, ki jim je v času epidemije COVID-19 potekel rok overitve. 

Predmetni Odlok se je nanašal na tehtnice, taksimetre, merilne sisteme za naftne derivate, merilnike krvnega tlaka, merilnike hitrosti, vodomere, električne števce, plinomere in druge skupine meril, za katere so sprejeti predpisi na podlagi Zakona o meroslovju.

Glede na primerjavo med številom izvedenih overitev letos in v enakem obdobju lani, je bilo ugotovljeno, da so bile zaradi podaljšanja rokov overitev meril v prvem valu epidemije nastale zamude že odpravljene.

Izjema pa so vodomeri, ki so večinoma vgrajeni v stanovanjskih prostorih. V obdobju razglašene epidemije se v stanovanjskih prostorih ne izvajajo menjave vodomerov, saj pri izvajanju menjave vodomerov pride do osebnega stika z imetnikom merila ter drugimi prisotnimi, kar pomeni, da bi izvajalce menjave meril, imetnike meril in druge prisotne osebe, izpostavili stikom, ki bi lahko resno ogrozili njihovo zdravje. Ocenjujemo, da bo zato določeno število vodomerov konec leta neoverjenih.

V sled navedenega je vlada sprejela odločitev o podaljšanju roka overitve za šest mesecev, to je do 30. junija 2021. Menimo, da se bo v obdobju do 30. junija 2021 lahko omogočila izvedba postopkov overitev za vodomere, ki v času veljavnosti odloka niso bili meroslovno pregledani in overjeni.

Kljub podaljšanju roka za overitve vodomerov se meroslovne lastnosti teh meril in s tem točnost merjenja ne bodo bistveno spremenile, zagotovilo pa se bo nemoteno in zakonito opravljanje gospodarskih dejavnosti. S podaljšanjem roka overitev vodomerov bo zmanjšana stopnja stikov med vsemi subjekti, ki so del postopka overitve merila, ter s tem možnost njihove okužbe s COVID-19.