Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek o posledicah covid-19 v sektorjih prašičereje, govedoreje in vinogradništva

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je danes obiskal Kmetijsko zadrugo Gornja Radgona, kjer se je seznanil s stanjem na področju kmetijstva v času epidemije covid-19, s poudarkom na prašičereji. Obiskal je tudi veliko prašičerejsko farmo, sestal pa se je tudi z vinarjem iz okolice Maribora, ki ga je seznanil s stanjem v vinogradništvu s poudarkom na družinskih vinogradnikih in vinarjih.

Minister Podgoršek na obisku Kmetijske zadruge Gornja Radgona

Minister Podgoršek na obisku Kmetijske zadruge Gornja Radgona | Avtor: MKGP

Minister dr. Jože Podgoršek je bil danes na terenskem obisku, kjer se je srečal s predstavniki prašičerejcev, govedorejcev in vinogradništva oziroma vinarstva. Epidemija covid-19 je prizadela tudi kmetijstvo, še posebno posledice krize občutijo na teh področjih. Ministru so sogovorniki na različnih lokacijah podrobneje predstavili trenutno stanje in iskali morebitne dodatne rešitve v podporo tem sektorjem.

V uvodnem delu obiska se je minister sestal z direktorjem in predsednikom upravnega odbora Kmetijske zadruge Gornja Radgona. Med osnovne dejavnosti zadruge spadajo odkup mladega pitanega goveda, goveda, telet, pujskov, prašičev, mleka, vseh vrst poljščin ter grozdja. V pogovoru so se dotaknili predvsem stanja na področju prašičereje in govedoreje ter vinogradništva, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Minister je podrobneje predstavil  protikoronske ukrepe ukrepe, ki so namenjeni reševanju kmetijskega sektorja. V pogovoru so izpostavili tudi pomen evidenc, ki bi pomagale k večji preglednosti in sledljivosti na področju prašičereje. Pri vprašanju masnih bilanc je minister poudaril, da se bo to področje uredilo v mesecu januarju, ob tem pa opozoril, da sektor ne sme polagati preveliko pozornost samo temu področju, temveč pogledati in dati pozornost tudi področjem, kot so trženje, večja povezanost, pogajanja in tako dalje. Izpostavil je tudi, da bo ministrstvo pomagalo kolikor lahko in je v pristojnosti države, trenutno pa ni čas za stopnjevanje napetosti v sektorju in poglabljanja sporov, temveč obratno. Če bomo želeli uspešno premagati krizo, bo potrebna večja povezanost, sodelovanje, strpnost, solidarnost in medsebojna pomoč.

Minister je nato obiskal tudi vinarja v okolici Maribora. Na sestanku se je minister seznanil o stanju v vinogradništvu, tudi z vidika učinka kriznih ukrepov, ki so bili usmerjeni temu sektorju. Po prvih odziv s strani vinogradnikov oziroma vinarjev so ukrepi pomagali tako družinskim vinogradnikom kot večjim vinskim kletem. Vinarji izpostavljajo predvsem čimprejšnjo ureditev zdravstvenih razmer, saj sektorju predvsem zelo veliko pomeni odprtje gostiln in restavracij oziroma normalno delovanje segmenta Horeca.