Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o iztekanju roka za oddajo vlog za podaljšanje vodnih dovoljenj

Z 31. 12. 2020 izteče rok za oddajo vlog za podaljšanje vodnih dovoljenj, z veljavnostjo do 31. 12. 2020. Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije, številka 01000-4/2020/4, z dne 17. 12. 2020, bomo na direkciji za vode (DRSV) v času od 28. 12. 2020 do vključno 31. 12. 2020 opravljali zgolj nujne naloge in za pojasnila v zvezi z možnostjo podaljšanja vodnih dovoljenj ne bomo na voljo.

V izogib zamujenemu roku za oddajo vloge vam predlagamo, da v primeru dodatnih vprašanj z zvezi s podaljšanjem vodnega dovoljenja, na DRSV posredujete enostaven dopis z vašimi osnovnimi podatki, vrsti posebne rabe vode oziroma vodnem dovoljenju, ki ga želite podaljšati. Vse nadaljnje podrobnosti bomo urejali naknadno, po prejemu vaše vloge.

V primeru, da vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja ne boste oddali pravočasno, posebno rabo vode pa še izvajate, lahko od 1. 1. 2021 dalje oddate vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja, prav tako dostopno na naši spletni strani.

Hvala za razumevanje!