Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni inštitut za biologijo je sodeloval pri vrednotenju merilnega sistema za SARS-CoV-2

Nacionalni inštitut za biologijo, ki je s strani Urada Republike Slovenije za meroslovje (URSM) priznan za nosilca nacionalnega je sodeloval v mednarodni medlaboratorijski primerjavi, v kateri je enaindvajset nacionalnih meroslovnih inštitutov in strokovnih laboratorijev iz šestnajstih držav dokazalo, da je mogoče natančno merjenje količine virusne RNA SARS-CoV-2 po vsem svetu doseči z uporabo metode digitalne PCR, s povratno transkripcijo (RT-dPCR).

Nacionalni inštitut za biologijo, ki je s strani URSM priznan za nosilca nacionalnega etalona za področje množina snovi/bioanalize nukleinskih kislin, zlasti na področju gensko spremenjenih organizmov in mikroorganizmov/v bioloških in drugih materialih, je sodeloval v mednarodni medlaboratorijski primerjavi, v kateri je enaindvajset nacionalnih meroslovnih inštitutov in strokovnih laboratorijev iz šestnajstih držav dokazalo, da je mogoče natančno merjenje količine virusne RNA SARS-CoV-2 po vsem svetu doseči z uporabo digitalne PCR s povratno transkripcijo (RT-dPCR).

Rezultati Nacionalnega inštituta za biologijo so zelo primerljivi z ostalimi laboratoriji in potrjujejo natančnost meritev Nacionalnega inštituta za biologijo. Omenjena metoda se je uporabila tudi pri razvoju metodologije za spremljanje SARS-CoV-2 v odpadnih vodah v Sloveniji, ki jo na Nacionalnem inštitutu za biologijo izvajamo kot podporo sledenju epidemije. Globalna enakovrednost zmožnosti natančnega merjenja količine virusnega povzročitelja COVID-19 bo znatno izboljšala zaupanje v testiranje in podprla države pri učinkovitem spopadu s pandemijo.