Skoči do osrednje vsebine

Mesečno poročilo o socialnih transferjih

Objavljamo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec december 2020, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter občine. Namen poročila je širšo javnost informirati o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.

Objave poročil na mesečni ravni

Ministrstvo izplačuje socialne transferje preko centrov za socialno delo in Zavoda za zaposlovanje, nekatere pravice pa financirajo občine. Poročilo, ki ga bomo na mesečni ravni objavljali, vsebuje relevantne informacije o dinamiki plačil in števila upravičencev do socialnih transferjev ter omogoča mesečni pregled dinamike in obsega transferjev na podlagi istih meril oziroma enotnega pristopa za vse transferje, česar do sedaj ni bilo na razpolago.

Poročilo trenutno zajema 28 različnih socialnih transferjev, vključno z nadomestilom za brezposelnost, kar predstavlja večino izplačanih transferjev ministrstva. Podatki za leto 2019 kažejo, da so največji transferi, merjeni z zneskom, starševska nadomestila, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, denarna nadomestila za brezposelnost in državna štipendija. V letu 2019 je skupni znesek izplačan za transferje, za katere so na voljo podatki, znašal 1 milijardo in 291 milijonov evrov. Od tega 81 milijonov evrov izplačujejo občine za pravice oprostitve plačil socialno varstvenih storitev, družinskega pomočnika in subvencije najemnine. Glede na število posameznikov, ki so upravičeni do posamezne pravice, so največji transferji otroški dodatek, dodatek za veliko družino, denarna socialna pomoč in državna štipendija.