Skoči do osrednje vsebine

Matura 2021 z nekaterimi prilagoditvami

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Matura v šolskem letu 2020/21 bo izvedena z nekaterimi prilagoditvami. Letos jo bo opravljalo predvidoma 9.093 dijakov na poklicni maturi in 6.927 dijakov na splošni.

»V iztekajočem se letu smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport že kar nekaj časa pri delovanju tudi v novem letu, pred novimi nalogami, za katere si seveda želimo, da bodo izpeljane na najboljši možni način, čeprav žal še vedno močno pod taktirko korona virusa in z njim povezanih epidemioloških ukrepov ter omejitev. Glede tega se zavzemamo za ponovno čim hitrejše varno in postopno odpiranje vseh šol v državi. Vsi potrebni načrti, priporočila in smernice tako na pedagoškem kot epidemiološkem delu so pripravljeni in posredovani šolam. Načrt je, da se s 4. januarjem v šole najprej vračajo učenci in učenke prve triade osnovne šole, zavodi in šole za otroke s posebnimi potrebami ponovno odprejo ter vrtci za varstvo vseh otrok. Temu bo sledilo nato vračanje učencev in učenk drugih razredov v osnovnih šolah ter prioritetno vračanje dijakinj in dijakov zaključnih letnikov srednjega in poklicnega izobraževanja,« je na današnji novinarski konferenci dejala ministrica prof. dr. Simona Kustec.

»Pomembno je, da posebej maturantke in maturanti sedaj dokončno veste, da matura v šolskem letu 2020/21 bo in kako bo izvedena,« je dejala ministrica. Kako, v kakšni obliki, s kakšnimi prilagoditvami, sta podrobneje spregovorila predsednica Državne komisije za splošno maturo dr. Marina Tavčar Kranjc in predsednik Državne komisije za poklicno maturo dr. Boris Dular.

Obe komisiji ugotavljata, da imajo kandidati na maturi 2021, zaradi izrednih razmer kot posledice epidemije Covid-19, slabše pogoje za pripravo na maturo zaradi zaprtja šol v šolskih letih 2019/20 in 2020/21, neizvedenega pouka in izvedbe pouka na daljavo. Pouk se izvaja počasneje, določenih tem ni mogoče obdelati dovolj celovito in poglobljeno, določene teme niso dovolj utrjene, dijaki morajo povečan del učenja opraviti individualno. Učinkovitost pedagoškega procesa na daljavo ne dosega pouka v šolah, razlike med bolj in manj učno uspešnimi se povečujejo, dodatno jih povečujejo še slabše socialne razmere in tudi morebitna slabša dostopnost do IKT pri nekaterih dijakih, težji je tudi dostop do literature in virov.

Poklicna matura

Pri poklicni maturi bodo prilagoditve pri pisnih in ustnih izpitih. Prilagoditve pri 4. predmetu za izdelavo izdelka, opravljanje storitve oz. izpitni nastop (praktični del) pa se oblikujejo v skladu s pripravljenimi in izvedenimi prilagoditvami za izvedbo poklicne mature 2020 in se v primeru potrebe ustrezno dopolnijo.

Prilagoditve pri pisnih izpitih bodo vsebovale splošni bonus in izbirnost. Tako se na poklicni maturi za vse pisne izpite uporabi 10 odstotni splošni bonus. Kandidati ga bodo prejeli pri neuspešno opravljenih delih izpitov. Izpiti iz tujih jezikov so umeščeni v Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) »absolutno«. Zato se pri pogojih za izdajo certifikatov ne bo upošteval bonus pri pisnih izpitih.

Prav tako bo dodatno zagotovljena izbirnost pri italijanščini ter pri italijanščini kot tujem in drugem jeziku. Izbirnost bo zagotovljena tudi na vseh izpitnih rokih poklicne mature 2021 pri angleščini. Pri slovenščini, madžarščini, nemščini in matematiki je bila izbirnosti prisotna že do sedaj in bo ostala tudi pri poklicni maturi 2021.

Prilagoditve pri ustnih izpitih pa gredo v zmanjšanje vsebin ocenjevanja znanja za 15 odstotkov, prav tako za toliko se bo zmanjšalo število izpitnih lističev. Organizacijsko pa bodo ustni izpiti izvedeni podobno kot na poklicni maturi 2020. To pomeni, da sta v šolski izpitni komisiji lahko samo 2 člana – predmetna strokovnjaka. Izpraševalec izjemoma (zaradi karantene) lahko sodeluje na daljavo. V tem primeru je komisija 3-članska.

Za uspešno uveljavitev predlaganega paketa prilagoditev, tako komisija, je prioritetno čimprejšnje vračanje v šolo dijakov zaključnih letnikov, ki opravljajo poklicno maturo 2021. S tem se bo omogočila izvedba rednega pouka in optimalno doseganje učnih ciljev pri vseh predmetih poklicne mature. Tako bodo v ustrezni meri izpolnjeni tudi pogoji za opravljanje četrtega predmeta.

Splošna matura

Pri splošni maturi bo veljal splošni bonus za vse predmete splošne mature v obsegu 10 odstotkov na neuspešno opravljeni del zunanjega dela izpita. To bo omililo pričakovan padec v dosežkih, hkrati pa ne vodi do znatnih zgostitev ocen niti na strani učno slabših kot tudi ne boljših kandidatov in ustrezno ohranja obe temeljni funkciji splošne mature: omogoča zaključek srednje šole in vpis na študij, vključno s selekcijo kandidatov na študije z omejitvami.

Ker so izpiti iz tujih jezikov umeščeni v Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) »absolutno«, se bodo certifikati o znanju tujega jezika izdajali na podlagi števila doseženih točk pri pisnih izpitih iz tujih jezikov brez upoštevanja bonusa.

Določene so prilagoditve pisnega dela splošne mature pri učnih jezikih, matematiki ter pri modernih tujih jezikih, prav tako pri izpitnih nastopih in pisnih izpitih na področju glasbe in sodobnega plesa.

Pri ustnih delih splošne mature pa je predvideno, da je potrebno povečati predvidljivost vsebin, učiteljem na šolah omogočiti zmanjšanje obsega vsebin, o čemer je potrebno do konca februarja obvestiti maturantke in maturante. Za vse predmete z ustnimi izpiti bodo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, obe maturitetni komisiji in državni izpitni center oblikovali smernice oziroma navodila šolam za objavo točnih datumov ustnih izpitov. Učitelji pa bodo maturante seznanili na šolah, katere vsebine bodo izključene iz ustnega dela izpita.

Glede praktičnih delov izpitov, torej seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in drugih praktičnih izpitov pa so šole že oktobra prejele navodila za izvajanje. Za prilagoditve bodo uporabljene predložene možnosti iz splošne mature 2020.

Podrobnejše informacije so navedene v spodaj pripetih dokumentih, pripravljenih s strani Državne komisije za splošno maturo in državne komisije za poklicno maturo.