Skoči do osrednje vsebine

Informacija glede začasnih omejitev kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji

Jutri, 19. 12. 2020 bo začel veljati nov Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20).

S tem odlokom se z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji. Po odloku gre pri kolektivnem uresničevanju verske svobode za primere izražanja vere več članov posamezne cerkve oziroma druge verske skupnosti, ki so hkrati fizično prisotni v verskem objektu, v obliki bogoslužij, verskih obredov, molitev oziroma drugih verskih praks.

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

  • minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti,
  • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
  • obvezno nošenje zaščitnih mask,
  • prepoved petja, in
  • razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Število oseb v zaprtih prostorih, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda, je po odloku omejeno na 30 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, ki lahko sedijo skupaj. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Cerkev oziroma druga verska skupnost zagotovi spoštovanje pogojev in omejitev iz odloka.

Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode se smiselno upoštevajo vsa splošno veljavna higienska priporočila Ministrstva za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Ne glede na odlok, ki ureja začasno delno omejitev gibanja ljudi in prepoved zbiranja ljudi, je dovoljeno gibanje in združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma druge verske skupnosti tudi izven verskih objektov, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo.

Ukrepi iz odloka so začasne narave, veljali bodo od 19. decembra 2020 in do vključno 29. decembra 2020. Z uveljavitvijo odloka bo prenehala veljati začasna prepoved verskih obredov po Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20).

Besedilo odloka je dostopno na naslednji spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije.