Skoči do osrednje vsebine

Agencija za okolje začela enoletno spremljanje kakovosti zunanjega zraka v Desklah

Ta teden smo v Desklah, v dogovoru z Občino Kanal ob Soči, društvom Eko Anhovo in dolina Soče ter civilno iniciativo DANES! postavili mobilno postajo za spremljanje kakovosti zraka. Podatki o delcih PM10, PM2,5, SO2 (žveplovem dioksidu), O3 (ozonu) in NO2 (dušikovem dioksidu) so dostopni na spletni strani ARSO.

Poleg omenjenih onesnaževal izvajamo v Desklah tudi meritve benzena in še nekaterih sorodnih lahkohlapnih spojin. Ti podatki bodo zaradi kompleksne narave meritev dostopni v mesečnih poročilih.


Pričeli smo tudi z vzorčenjem delcev PM10 na filtrih z visokovolumskim referenčnim vzorčevalnikom. Na filtrih bomo izvedli podrobno kemijsko analizo, da bi pridobili informacije o ravneh posameznih onesnaževal (npr. kovine, policiklični aromatski ogljikovodiki...). Rezultate teh analiz bomo uporabili tudi za določitev prispevka posameznih virov k ravnem delcev PM10.


Z meritvami ogljikovega monoksida bomo pričeli takoj, ko bo mogoče, saj v merilni mreži ne razpolagamo s prostim merilnikom. V procesu nakupa je dodaten nov merilnik.


Za izvajanje meritev živega srebra smo se povezali z Inštitutom Jožef Štefan. Z meritvami bodo pričeli takoj, ko bo to mogoče. Tudi o začetku teh meritev bomo obvestili javnost.

Kombi ARSO z opremo za spremljanje kakovosti zraka v Desklah

Kombi ARSO z opremo za spremljanje kakovosti zraka v Desklah | Avtor ARSO