Skoči do osrednje vsebine

18. decembra izplačilo DSP, enostavnejše oddajanje vlog, v stiski tudi telefonska pomoč

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedamo bremena krize za najbolj ranljive skupine v naši družbi. Zato tudi vseskozi prilagajamo ukrepe ranljivim skupinam, ki sledijo tudi eni od osrednjih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja, to je pregleden in uporabniku prijazen sistem socialnih pomoči. V šestem protikorona paketu (PKP6) smo zagotovili avtomatično podaljšanje pravic, ki iztečejo v času epidemije. Znan je tudi terminski plan izplačil socialnih transferjev v letu 2021, ki ga objavljamo.

Ministrstvo je v PKP6 zagotovilo avtomatično podaljšanje pravic, ki iztečejo v času epidemije. Upravičenci do denarne socialne pomoči (DSP) bodo le to prejeli 18. decembra. Če je torej osebi pravica do DSP iztekla 31. oktobra, je bila avtomatično podaljšanja pravica za mesec november in december. Oba zneska bosta izplačana že 18. decembra, ob rednem izplačilu denarne socialne pomoči. V času epidemije se pri odločanju o upravičenosti do denarne socialne pomoči prav tako ne upošteva premoženje posameznika oziroma družine, razen prihranki in vrednostni papirji. Upravičenci do varstvenega dodatka bodo dodatek prejeli 30. decembra 2020.

Posebej izpostavljamo, da smo v času epidemije omilili pravila oddajanja vlog. Stranke lahko vloge oddajo tudi po navadni elektronski pošti brez kvalificiranega podpisa ali v izjemnih primerih preko telefona. Strokovni delavci ter delavke bodo zagotovili pomoč pri izpolnjevanju in oddaji vloge.

Delo na centrih za socialni delo (CSD) poteka nemoteno, sicer z omejitvami skladno priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsakdo v stiski lahko dostopa do pomoči preko telefona, elektronske pošte ali tudi po dogovoru osebno. Potreba po pomoči je. Kaže se predvsem v porastu težav v dušenem zdravju, zato je veliko klicev in nudenja psihosocialne pomoči, pogovora, vzpodbud, opolnomočenja. V vseh okoljih so CSD-ji povezani tudi s humanitarnimi organizacijami, s katerimi usklajujejo potrebne pakete pomoči.