Skoči do osrednje vsebine

Seja Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu

Na povabilo predsednika Vlade Republike Slovenije in predsednika Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu Janeza Janše se je danes v Ljubljani sestal Svet za Slovence po svetu. Kot podpredsednica sveta je na seji sodelovala tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch.

Člani sveta so predstavniki slovenskih skupnosti iz zdomstva ter izseljenstva, predstavniki slovenskih organizacij, ki delujejo na področju skrbi za ohranjanje slovenstva po svetu, in ministri, katerih resorji so močneje vpeti v teme, povezane s Slovenci po svetu. Prisotni pa so bili tudi zunanji minister dr. Anže Logar, minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, ministrica za izobraževanje dr. Simona Kustec, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo Ajda Cuderman in državni sekretar na Ministrstvu za finance mag. Peter Ješovnik.

Osrednji del razprave je bil namenjen pregledu uresničevanja priporočil sveta iz leta 2019, oceni stanja in potrebam slovenskih skupnosti v času koronavirusa in po njem ter pogledu v prihodnost slovenstva v svetu in strateškemu odnosu Republike Slovenije glede obstanka in razvoja izseljenskih skupnosti, tudi novodobnih. 

Predsednik Janša je najprej pozdravil vse navzoče tako tiste, ki so se lahko današnjega srečanja udeležili v živo kot tiste, ki so se pridružili virtualno. Tokrat je namreč seja potekala hibridno, s čimer je bilo omogočeno aktivno sodelovanje tudi tistih članov, ki se zasedanja niso mogli udeležiti osebno. Prek spleta so se oglasili predstavniki iz Avstralije, Brazilije, Nemčije, Kanade in eden od obeh članov sveta, ki zastopata Slovence, živeče v ZDA, ter iz Zahodnega Balkana. Osebno sta na seji sodelovala predstavnika iz Argentine, predstavnik iz ZDA, Luksemburga ter predstavnika Svetovnega slovenskega kongresa in Društva v tujini izobraženih Slovencev.

V uvodnem delu so ministri, ki so člani sveta, in državni sekretarji, predstavili stanje glede uresničenja priporočil, ki jih je svet sprejel na prejšnjem zasedanju. Ta so se nanašala področje poučevanja slovenskega jezika, štipendiranja in študija v Sloveniji, arhivov Slovencev po svetu, zastopanosti Slovencev zunaj RS v državnem zboru, konzularnih, davčnih vprašanj in vprašanj, povezanih z rezidentskim statusom.

Pandemija koronavirusa je prizadela prav vse države, kjer živijo naši rojaki, kar je vplivalo tudi na delovanje slovenskih skupnosti, saj so te morale praktično čez noč ustaviti svoje bogato društveno življenje. Razveseljivo je, da so  člani poročali tudi o pozitivnih plateh, saj so veliko svojih aktivnosti preselili na splet, s tem pa pritegnili tudi več mladih, prek spleta pa so njihovi dejavnost lahko sledili tudi tisti, ki se zaradi oddaljenosti težje vključijo v društveno življenje, bolj pa so se povezali tudi z matico.

Člani so se strinjali, da se struktura naše diaspore v zadnjih letih spreminja, saj se je v zadnjem obdobju iz Slovenije izselilo veliko mladih in izobraženih Slovencev, trend izseljevanja pa se še nadaljuje. Njihov način povezovanja in ohranjanja stika z domovino je drugačen, kar je potrebno upoštevati tudi pri ukrepih, povezanih z njimi. Seveda se z novimi izzivi soočajo tudi skupnosti, ki že imajo dodobra vzpostavljene strukture, saj je za ohranjanje slovenske identitete, jezika, tudi infrastrukture potrebno vedno več napora, ponekod se že soočajo z opuščanjem društvenega delovanja.

Ministrica dr. Jaklitsch se je zahvalila predsedniku zaradi njegove velike podpore in razumevanja stvarnosti naših rojakov po svetu, kar se odraža tudi v sklicu današnjega zasedanja. Zahvalila se je tudi članom sveta za ves njihov trud pri spodbujanju ohranjanja slovenstva v državah, kjer živijo. Ministrica je poudarila, da si prizadeva za to, da bi urad resnično postal centralna informacijska točka, ki bi vsakemu omogočila pridobitev informacij, ki jih morda potrebuje, obenem pa bi bil povezovalnik med Slovenci po svetu in institucijami v Sloveniji, urad pa čakajo tudi novi izzivi, povezani prav z novodobnim izseljevanjem. V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in šport je potrebno najti nove načine, kako okrepiti ponudbo kakovostnih tečajev slovenskega jezika vsem, ki bi si ga želeli naučiti oz. utrditi. Da je spletna pot ena od dobrih možnosti, je pokazal prav čas epidemije.

Sejo sveta je predsednik vlade izkoristil tudi za to, da se je ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije, ki jo obeležujemo v prihodnjem letu, zahvalil rojakom za vso njihovo pomoč. »Vi, rojaki po svetu, ste bili naša diplomacija, ki je pomagala k temu, da je svetovna javnost v ključnem trenutku osamosvajanja spremenila mnenje o dogajanju v Sloveniji ter jo kot samostojno državo priznala.«

V zaključku je bilo izpostavljeno, da si bo slovenska država prek Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter prek aktivnosti različnih ministrstev in vladnih služb še naprej prizadevala za oblikovanje in vzdrževanje trdne vezi med matično državo in Slovenci po svetu. Dogovorili so se, da se po vseh slovenskih skupnosti po svetu opravi razmislek, kaj bi bilo smiselno in predvsem potrebno vključiti v novo strategijo za prihodnjih 10 let z mislijo, da se upoštevajo tudi nove razmere, se prilagodi sodobnim časom in izzivom, s katerimi se sooča diaspora danes in v bližnji prihodnosti.