Skoči do osrednje vsebine

Predsednik vlade Janez Janša: Vlada si bo prizadevala za oblikovanje in vzdrževanje trdne vezi med matično državo in Slovenci po svetu

Predsednik vlade Janez Janša je kot predsedujoči danes vodil sejo Sveta vlade za Slovence po svetu. Svet kot posvetovalno telo vlade sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politik ter strategij Republike Slovenije na področju skrbi za Slovence po svetu. Udeleženci seje so predsedniku vlade izrekli zahvalo za sklic seje in za izraženo skrb in interes vlade za Slovence po svetu.

Predsednik vlade Janez Janša je na seji Sveta vlade za Slovence po svetu poudaril pomen medsebojne povezanosti in sodelovanja ter zagotovil, da se bo vlada trudila vzpostavljati splošen okvir povezovanja Slovencev po svetu. Ob tem je izpostavil, da je treba izkoristiti vse možnosti, ki nam jih ponuja sodobna tehnologija in s katerimi si v medsebojni komunikaciji pomagamo tudi v času epidemije covida-19. Virtualna srečanja ne bodo nikoli nadomestila neposredne komunikacije med ljudmi, so pa odličen pripomoček pri medsebojnem povezovanju. Z zanimanjem je sprejel opozorilo udeležencev, da se je struktura slovenske diaspore v zadnjih letih spremenila in, da se mora temu prilagoditi tudi Slovenija. Med izseljenimi je vedno več mladih in visoko izobraženih Slovencev.

Predsednik vlade je udeležencem seje sveta zagotovil, da si bo vlada prizadevala sprostiti birokratske ovire tudi na področjih, ki pestijo Slovence po svetu, kot so pridobivanje državljanstva in vrnitev v domovino. Ob bližajoči se 30. letnici samostojnosti Slovenije se je Slovencem po svetu zahvalil za njihov prispevek v procesu osamosvajanja Slovenije in za pomoč pri priznanju Slovenije s strani drugih držav. »Vi, rojaki po svetu, ste bili naša diplomacija, ki je pomagala pri temu, da je svetovna javnost v ključnem trenutku osamosvajanja spremenila mnenje o dogajanju v Sloveniji ter jo kot samostojno državo priznala.« V zaključku seje je predsednik vlade dejal, da si bo vlada preko Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter preko aktivnosti različnih ministrstev in vladnih služb še naprej prizadevala za oblikovanje in vzdrževanje trdne vezi med matično državo in Slovenci po svetu.
Seje so se poleg podpredsednice sveta in ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helene Jaklitsch udeležili predstavniki slovenskih skupnosti iz zdomstva ter izseljenstva, predstavniki slovenskih organizacij, ki delujejo na področju skrbi za ohranjanje slovenstva po svetu, pa tudi ministri slovenske vlade oziroma državni sekretarji, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko Slovencev po svetu.