Skoči do osrednje vsebine

Minister za obrambo gostil ministrsko srečanje Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope

Danes je v Postojni potekalo ministrsko srečanje Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope (Central European Defence Cooperation – CEDC), ki ga je gostil minister za obrambo mag. Matej Tonin v vlogi predsedujočega pobudi v letu 2020. Poleg predstavnikov držav CEDC so se tokratnemu srečanju prek avdio-vizualne povezave pridružili tudi predstavniki držav Zahodnega Balkana. Republika Slovenija je z organizacijo ministrskega srečanja zaokrožila svoje letošnje predsedovanje in ga predala Republiki Hrvaški.

CEDC združuje poleg Republike Slovenije še pet držav članic (Republika Avstrija, Češka republika, Republika Hrvaška, Madžarska in Slovaška republika) ter eno opazovalko (Republika Poljska). Države pobude že 10 let sodelujejo pri naslavljanju skupnih varnostnih groženj, usklajevanju EU politik ter izvajanju skupnih vojaških projektov. Republika Slovenija si je za čas svojega predsedovanja zadala naslednje prioritete, ki so se odražale tudi na vsebini ministrskega srečanja in bodo igrale pomembno vlogo v času slovenskega predsedovanja Svetu EU:

  1. civilno-vojaško sodelovanje,
  2. ženske, mir in varnost,
  3. regionalni vidik Zahodnega Balkana.

Na prvem delu srečanja so se ministrom za obrambo CEDC držav pridružili tudi kolegi iz regije Zahodnega Balkana. Skupaj so ocenili možnosti za poglobljeno sodelovanje med regijama, predvsem v luči okrepljenega sodelovanja z in približevanja držav regije Evropski uniji. Srednjeevropske države so ob tem izpostavile podporo integracijskim procesom ter spodbudile okrepljeno sodelovanje držav regije v mehanizmih Skupne zunanje in varnostne politike. Minister mag. Tonin je v svojem nagovoru ocenil, da bi okrepljena vključenost držav regije imela dodano vrednost tako za te države kot za Unijo, zato naj bo naš pristop k temu vprašanju fleksibilen in vključujoč. Republika Slovenija bo ta cilj zasledovala tudi v času predsedovanja Svetu EU.

V nadaljevanju srečanja so ministri v CEDC formatu spregovorili o možnostih za krepitev civilno-vojaškega sodelovanja znotraj EU ter naučenih lekcijah iz pandemije COVID-19. Dogovorili so se, da bodo stremeli k skupnemu nastopu v evropski sferi ter predlagali konkretne rešitve za zapolnitev identificiranih vrzeli. V tej luči so tudi sprejeli poročilo delovne skupine CEDC na temo naučenih lekcij iz pandemije COVID-19 s področij strateškega komuniciranja in pravnih vidikov delovanja oboroženih sil v času pandemije. Minister mag. Tonin se je zavzel za skupno proučitev morebitnih izboljšav glede medicinskih evakuacij z mednarodnih operacij in misij. Prav tako je predlagal distribucijo pripravljenega poročila na temo lekcij iz pandemije COVID-19 na evropski ravni kot začetni prispevek in premislek CEDC na tem področju.

Na internetu bo objavljena tudi spletna stran pobude, ki jo je pripravila slovenska stran v času predsedovanja kot prispevek k povečani vidnosti pobude in informiranosti partnerjev o njenih aktivnostih. V prihodnje bo s spletno stranjo upravljala vsaka predsedujoča država, kar bo omogočalo tudi prilagoditev vsakoletnim prioritetam in aktivnostim.

Ob zaključku srečanja je minister mag. Tonin povzel ključne prioritete in aktivnosti slovenskega predsedovanja pobudi:

  • Izvedeni sta bili dve srečanji direktorjev za obrambno politiko, od tega eno ob sodelovanju partnerjev z Zahodnega Balkana.
  • Izvedli smo srečanje CEDC jezikovne platforme, ki je bilo prvo po ustanovitvi platforme v letu 2019.
  • Z namenom obeležitve 20. obletnice sprejetja resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1325 je potekala odmevna mednarodna konferenca na temo ženske, mir in varnost.
  • V sodelovanju z Upravo za zaščito in reševanje ter Slovensko vojsko je bila organizirana delavnica na temo podpore oboroženih sil civilnim strukturam v kriznih situacijah.
  • Skupaj s Slovensko vojsko in Centrom za evropsko prihodnost smo izvedli tudi delavnico na temo vojaške mobilnosti v pogojih pandemije COVID-19, s poudarkom na evakuacijah iz mednarodnih operacij in misij.
  • Koordinirali smo aktivnosti delovne skupine CEDC na temo naučenih lekcij iz pandemije COVID-19 ter pripravili končno poročilo.

V imenu Ministrstva za obrambo se je minister mag. Tonin vsem zahvalil za angažma in sodelovanje na aktivnostih tudi v letošnjih prilagojenih aktivnostih. S prilagoditvijo formata delovanja, vključno z virtualno udeležbo partnerjev z Zahodnega Balkana na ministrskem srečanju, smo pokazali proaktivnost pri zasledovanju naših ciljev tudi v kriznih razmerah.

Skupinska fotografija vodij delegacij ministrskega srečanja Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope

Skupinska fotografija vodij delegacij ministrskega srečanja Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope | Avtor: Vekoslav Rajh, MORS

1 / 3