Skoči do osrednje vsebine

Informacija o predstavitvi stanja pogajanj o prihodnjem partnerstvu Evropske unije z Združenim kraljestvom

Ministrstvo za zunanje zadeve je 10. decembra 2020 v sodelovanju s predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za finance ter Finančno upravo Republike Slovenije organiziralo sestanek s slovenskimi podjetji na temo predstavitve izida pogajanj o prihodnjem partnerstvu Evropske unije (EU) z Združenim kraljestvom (ZK).

Slovenska podjetja, ki poslujejo z ZK, so bila prek spletnega vabila na straneh MZZ povabljena na virtualno predstavitev stanja pogajanj o prihodnjem partnerstvu EU z ZK. Podjetja so bila pozvana, da vnaprej posredujejo morebitna vprašanja. Prijavilo se je 76 gospodarskih subjektov, ki so predhodno zastavili številna vprašanja z različnih področij – storitev, napotenih delavcev, carinskih postopkov, registracije, certificiranje in uvoz proizvodov, promet na območju severne Irske, kombiniranje prevoza blaga za prejemnike v ZK in na Irskem, status konsigniranega izdelka, sklepanje pozavarovalnih poslov v ZK itd.

Predvideno je bilo, da se bo razprava lahko osredotočila na predstavitev izida pogajanj o sporazumu o prihodnjem partnerstvu EU z ZK, kar pa je bilo zaradi nadaljevanja pogajanj še nemogoče. Predstavitev se je posledično osredotočila na ozadje in pogajanja o sporazumu o prihodnjem partnerstvu. Izpostavljen je bil tudi komunikacijski vidik, ki ga vlada pelje vsled informiranja vseh deležnikov (državljanov, podjetij, organizacij, javne uprave in drugih).

V razpravi je bilo predstavljeno gospodarsko sodelovanje med državama, pri čemer je bilo izpostavljeno, da je ZK za Slovenijo pomemben gospodarski partner. Vrednost skupne blagovne menjave je v letu 2019 drugič zapored presegla eno milijardo in se je več ali manj ustavila. Zastoj blagovne menjave pripisujemo odločitvi, da ZK izstopi iz EU. Svoj delež pa je seveda prispevala pandemija covida-19. Trend v letu 2020 je negativen. Po podatkih za leto 2019 število slovenskih uvoznikov in izvoznikov v ZK upada, istega leta pa beležimo rahlo rast storitvene menjave.

Poudarjeno je bilo tudi, da bo konec prehodnega obdobja, ne glede na dogovor o sporazumu o prihodnjem partnerstvu, vplival na pravice državljanov, zdravstveni sektor, postopke na mejah, logistiko in transport ter ostala področja kot npr. ribištvo, področje energije in okolja itd.

Podjetja so bila seznanjena z vzpostavitvijo namenske spletne strani za brexit na spletnih straneh gov.si, ki omogoča sprotno informiranje splošne javnosti glede aktualnih aktivnosti in ključnih poudarkov. Slovenski državljani in podjetja v ZK lahko pridobijo dodatne informacije na slovenskem veleposlaništvu v Londonu in delegaciji EU v Londonu. Vzpostavitev poštnega nabiralnika brexit@gov.si pa omogoča koordinirano, transparentno in hitro odzivanje v neposrednem komuniciranju deležniki.

Tudi Evropska komisija je že pripravila ter posodobila preko 100 obvestil o pripravljenosti. Obvestila so objavljena na njeni spletni strani z nasveti za priprave na konec prehodnega obdobja med EU in ZK. Vprašanja lahko podjetja naslavljajo tudi na kontaktni center Europa Direct, ki je že okrepil svoje zmogljivosti za državljane, podjetja in druge zainteresirane strani za reševanje vprašanj povezanih z izstopom Združenega kraljestva. Spletna stran Evropske komisije, kjer so objavljena obvestila o pripravljenosti na konec prehodnega obdobja po posameznih vsebinah, s konkretnimi praktičnimi primeri.

Informacije za podjetja in organizacije so dostopne tudi na spletnih straneh Finančne uprave (glede obdavčitve in carin).

Informacija o ureditvi sistema Portbase, objava spletne strani gov.uk, kjer so zbrane informacije, ki veljajo za podjetje tretjih držav, ki poslujejo z ZK.