Skoči do osrednje vsebine

Slovenske turistične kmetije se predstavljajo

Združenje turističnih kmetij Slovenije in Slovenska turistična organizacija sta izdali že enajsto tiskano ter digitalno izdajo publikacije Turistične kmetije v Sloveniji. V publikaciji je predstavljenih 140 turističnih kmetij ter ključni razlogi za obisk in počitnikovanje na slovenskem podeželju, na voljo pa je poleg slovenskega še v hrvaškem, angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku.

Enajsta izdaja turističnih kmetij v Sloveniji

Enajsta izdaja turističnih kmetij v Sloveniji | Avtor Združenje turističnih kmetij Slovenije in Slovenska turistična organizacija

Vsebina že enajste izdaje publikacije predstavlja in vabi k raziskovanju raznolikosti slovenskih regij, ki jih ponuja slovensko podeželje. Kontaktni podatki posameznih ponudnikov obiskovalcem omogočajo neposredni stik z gostitelji, predstavitev raznolikih slovenskih regij pa navdihe, ki vabijo tako k daljšim počitnicam na podeželju, kot tudi h krajšim oddihom v naravi.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letošnjem letu v okviru izvajanja Programa razvoja podeželja 2014-2020 objavilo 1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnostim, kjer je bilo kar 10 miijonov evrov namenjenih izključno nekmetijskim dopolnilnim dejavnostim na kmetijah med drugim tudi dejavnostim turističnih kmetij. 

S področja turizma na kmetijah lahko kmetije priglasijo opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je gostinska dejavnost (turistična kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč in osmica) ter dopolnilne dejavnosti, ki niso gostinska dejavnost (prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji, ježa živali, oddajanje površin za piknike, muzeji in tematske zbirke, tematski parki, apiturizem in športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji).

Turistične kmetije pa prav tako zelo občutijo posledice epidemije covid-19.  Zato velja poziv, da ne pozabimo na naše podeželje, na slovenskega kmeta. Ob izboljšanju zdravstvene situacije namenimo podporo tudi temu sektorju na način, da jih obiščemo. Naše podeželje je namreč zakladnica lepih doživetij v ohranjeni naravi, ob odličnih kmečkih prehranskih produktih in lokalni kulinariki.

Po podatkih iz Registra kmetijskih gospodarstev je priglašenih 1219 dopolnilnih dejavnosti na področju turizma na kmetijah, ki so gostinska dejavnost in 670 dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki niso gostinska dejavnost. Te dejavnosti se opravljajo na skupaj 1070 kmetijah, od tega je 588 turističnih kmetij z nastanitvijo.