Skoči do osrednje vsebine

Pred ministrskim zasedanjem Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope je v Postojni potekalo slovensko-avstrijsko ministrsko srečanje

Pred jutrišnjim zasedanjem obrambnih ministrov držav Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope (Central European Defence Cooperation – CEDC) sta se v Postojni na dvostranskem srečanju sešla minister za obrambo Republike Slovenije Matej Tonin in ministrica za obrambo Republike Avstrije Klaudia Tanner.

Teme pogovorov so bile osredotočene na krepitev dvostranskega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo na obrambnem in vojaškem področju, pogovarjala pa sta se tudi o regionalnem sodelovanju, sodelovanju v okviru Evropske unije ter o razvoju zmogljivosti obeh držav. Ob koncu pogovorov sta podpisala sporazum o izmenjavi radarskih podatkov.

Že uvodoma sta se minister Tonin in ministrica Tanner strinjala, da je že do zdaj odlično vsestransko sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo s pogovori v Postojni vodilo v še bolj poglobljene in intenzivnejše dvostranske odnose med državama na obrambnem in vojaškem področju. Za Slovenijo je obrambno in vojaško sodelovanje s sosednjo Avstrijo velikega pomena tako v lokalnem kot tudi v regionalnem okolju, kjer je pozornost usmerjena na Zahodni Balkan. Žal je skupni Program dvostranskega sodelovanja za leto 2020 znatno krojila pandemija covida-19.

V okviru vojaškega sodelovanja sta ministra izpostavila intenzivno sodelovanje slovenske in avstrijske enote za nadzor zračnega prostora, ki se kaže v medsebojni izmenjavi in usposabljanju strokovnega kadra. Minister Tonin je ob tem izpostavil, da se bo to sodelovanje še bolj okrepilo z izmenjavo radarske slike, kar bo omogočil današnji podpis sporazuma.

Možnosti za dodatno okrepitev dvostranskega vojaškega sodelovanja sta minister in ministrica detektirala še v nadgradnji sodelovanja na področju pehotnih enot, enot za zveze in informatike, vojaške kinologije, logistike in oskrbe, področju izobraževanja in usposabljanja na jezikovnem področju, področju delovanja specializiranih enot, vojaškozgodovinske dejavnosti, pa tudi na področju vojaškega šolstva.

Oba sogovornika sta se strinjala, da je za izgradnjo in dolgoročen razvoj zmogljivosti treba zagotavljati trajnosten in predvidljiv pretok finančnih virov. Slovenija s tem ciljem zmerno povečuje izdatke za obrambo na 1,5 odstotka BDP v naslednjem letu, je povedal minister Tonin, in v tej luči je bil konec novembra sprejet nov zakon o naložbah v Slovenski vojski v letih 2021–2026, ki bo Slovenski vojski v šestih letih zagotovil 780 milijonov evrov za najnujnejše investicije, s čimer bomo delež za investicije povečali na 20 odstotkov.

Ministrica Tanner je predstavila avstrijske izkušnje in načrte glede zagotavljanja sredstev za področje obrambe in nabav ter izkušnje pri nabavah vojaške oborožitve in opreme. Kot je še povedala, je tudi Avstrija oblikovala investicijski paket v vrednosti 640 milionov evrov, s katerim bodo v prihodnjih letih investirali med drugim tudi v nakup RKBO opreme in opreme za boj proti terorizmu.

Ministrica Tanner je predstavila njihove izkušnje z obnovo vojašnice v St. Michaelu, ki je zgrajena po najmodernejših okolijskih standardih in je energetsko samozadostna. Eno od področij prihodnjih investicij, ki jih predvideva novi zakon o investicijah v Slovensko vojsko, je tudi obnova in modernizacija slovenskih  vojašnic, ki so trenutno v zelo slabem stanju in ne odražajo potreb sodobne vojske. Po besedah ministrice Tanner bodo v Avstriji v prihodnjih letih za obnovo vojašnic namenili 130 milijonov evrov. Poudarila je, da pri tem upoštevajo nekaj dejavnikov, kot so trajnostna gradnja, uporaba lesa in energetska učinkovitost. Z ministrom Toninom sta se dogovorila za sodelovanje na strokovni ravni, da bi njihove izkušnje lahko uporabili tudi pri prenovi slovenskih vojašnic, kar predvideva nov zakon o investicijah v Slovensko vojsko.

Ministra sta v nadaljevanju izmenjala tudi izkušnje glede popolnjevanja kadrov v obeh vojskah in ukrepih obeh držav za izboljšanje položaja njihovih pripadnikov. Minister Tonin je predstavil slovenske ukrepe na zakonodajnem področju, kjer smo s spremembo krovnega obrambnega zakona izboljšali status pripadnikov Slovenske vojske ter poenostaviti in skrajšati postopke posameznih modulov vojaškega usposabljanja za redno sestavo, rezervno sestavo in pripadnike pogodbene rezerve. Minister je kolegici Tanner povedal, da smo po dolgih letih letos končno obrnili trend pri zaposlovanju pripadnikov SV v pozitivno smer. 

V nadaljevanju pogovorov sta se dotaknila tudi sodelovanja obeh držav v mednarodnih operacijah in misijah ter prihodnjih načrtih na tem področju. Po besedah ministra Tonina Slovenija ostaja trdno zavezana sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah. V preteklih mesecih smo bili v razmerah covida-19 primorani prilagoditi delovanje naših kontingentov. Posebna pozornost slovenskega sodelovanja v operacijah bo sicer še vedno usmerjena na Zahodni Balkan, Kosovo ter Bosno in Hercegovino. Pri tem je minister izrazil zadovoljstvo nad ponovnem skupnem angažiranju z avstrijsko vojsko v okviru bojne skupine Evropske unije v drugi polovici leta 2021, ko bo Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije. Sicer bodo prednostne naloge našega predsedovanja usmerjene v večje vključevanje regije Zahodnega Balkana v pobude SVOP, izboljšanje sodelovanja med Evropsko unijo in Natom ter energetsko učinkovitost obrambnega sistema, je o prednostnih nalogah naše države na obrambnem področju v okviru predsedovanja Svetu Evropske unije še povedal minister Tonin.

Ob koncu pogovorov sta minister Tonin in ministrica Tanner izmenjala stališča o varnostnih razmerah v regiji, pri čemer sta se strinjala, da mora regija Zahodnega Balkana ostati na agendi Evropske unije, za kar si bo Slovenija prizadevala tudi v času predsedovanja Svetu Evropske unije.

Nekaj besed sta ob koncu pogovorov namenila še izmenjavi izkušenj pri premagovanju izzivov, ki jih predstavlja pandemija covida-19, predvsem glede nalog oboroženih sil, ki jih v tem kontekstu izvajajo kot del boja proti pandemiji.

Video posnetek izjave ministra Mateja Tonina (youtubeMORS)

Na dvostranskem srečanju sta se sešla minister za obrambo Republike Slovenije Matej Tonin in ministrica za obrambo Republike Avstrije Klaudia Tanner

Na dvostranskem srečanju sta se sešla minister za obrambo Republike Slovenije Matej Tonin in ministrica za obrambo Republike Avstrije Klaudia Tanner | Avtor Vekoslav Rajh, MORS

1 / 3