Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo za stranke v zvezi z upravnimi zadevami zaradi začasnih ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Dne 11. 12. 2020 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja v upravnih zadevah. Odlok prinaša nekaj novosti glede izvajanja upravnih zadev.

V nadaljevanju povzemamo glavne zahteve zgoraj navedenega Odloka, ki se nanašajo na izvajalce sevalnih dejavnostih oziroma imetnike dovoljenj.

 • Pisne vloge se lahko vlagajo po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.
 • Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) ni dolžna sprejeti vloge v fizični obliki ali ustne vloge na zapisnik oziroma na predpisan ali drugače določen obrazec, ki jo vložnik vlaga neposredno pri organu.
 • V primeru, da nameravate vložiti vlogo neposredno na URSJV se je potrebno predhodno najaviti in se je potrebno o času vložitve vloge dogovoriti.
 • Telefonske številke in elektronski naslovi naših sodelavcev so objavljeni na naši spletni strani.
 • Pri obisku URSJV morajo stranke ravnati skladno s strokovnimi priporočili in uporabljati zaščitno opremo.
 • URSJV lahko določi varovalne ukrepe za sodelovanje udeležencev na ustni obravnavi.
 • V prostorih URSJV se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.
 • Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal.
 • Roki za izpolnitev obveznosti, določeni s posamičnim upravnim aktom se lahko na zahtevo stranke podaljšajo, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno.
 • URSJV lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki jo zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku.
 • Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša kolikor je potrebno, vendar ne več kot za dva meseca.

Navedeni ukrepi bodo v veljavi do konca epidemije nalezljive bolezni COVID-19, vendar najdlje tri mesece.

Kot smo vas obvestili dne 12. 10. 2020, je na sedežu uprave minimalno število sodelavcev URSJV, ostali delajo od doma. Svoje delo skušamo zagotavljati čimbolj nemoteno in rešujemo vse vaše zahtevke, poslane po elektronski ali redni pošti.

Naša uprava si prizadeva za polno zagotavljanje sevalne varnosti prebivalcev in delavcev tudi v času epidemije ter za čim bolj nemoteno delovanje gospodarskih subjektov. Zato smo vam pri morebitnih nejasnostih vedno pripravljeni pomagati.