Skoči do osrednje vsebine

Minister Tonin se je ob robu zasedanja Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope v Postojni srečal s hrvaškim obrambnim ministrom Banožićem

Pred jutrišnjim zasedanjem obrambnih ministrov držav Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope (Central European Defence Cooperation – CEDC) sta se v Postojni na dvostranskem srečanju sešla tudi ministra za obrambo Republike Slovenije mag. Matej Tonin in Republike Hrvaške dr. Mario Banožić, ki v naslednjem letu od Slovenije prevzema predsedovanje pobudi.

Glavne teme pogovorov so bile dvostransko in regionalno sodelovanje med državama, skupno usposabljanje, sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah ter sodelovanje v okviru Nata in EU.

Ministra sta razvejano dvostransko sodelovanje med državama na obrambnem in vojaškem področju ocenila kot uspešno. Poleg rednih srečanj na ministrski ravni in letnih srečanj načelnikov generalštabov potekajo ustaljene izmenjave v okviru izobraževanja in usposabljanja, skupnih vojaških vaj, pa tudi odličnega regionalnega sodelovanja ter sodelovanja v okviru Nata in EU. Minister Tonin je ob tem izrazil zadovoljstvo, da je Hrvaška letos akreditirala tudi gostujočega obrambnega atašeja v Republiki Sloveniji.

V okviru vojaškega sodelovanja med državama sta se ministra dotaknila tako razvoja vojaških zmogljivosti in nujnosti povečanja sredstev za investicije kot tudi zagotavljanja ustreznega statusa pripadnikov. Minister Tonin je hrvaškega kolega seznanil s sprejetjem pomembnih sprememb zakona o obrambi, ki zagotavlja izboljšanje socialnega statusa pripadnikom Slovenske vojske, ter zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski, ki bo v šestih letih zagotovil postopno vlaganje v skupni višini 780 milijonov evrov za najnujnejše investicije. Sogovornika sta se strinjala, da je zagotavljanje stabilnega vira financiranja ključno za izgradnjo in dolgoročen razvoj zmogljivosti. Hrvaški obrambni minister dr. Mario Banožić je predstavil hrvaške izkušnje in načrte glede izdatnih vlaganj v vojaško oborožitev in opremo, predvsem v oklepna vozila in helikopterje.

Pogovarjala sta se tudi o sodelovanju in prispevku obeh držav v mednarodne operacije in misije, kjer sta bili državi vedno zanesljiva partnerja. Strinjala sta se, da kot državi znotraj Nata delita skupno orientacijo glede na varnostno okolje v regiji s poudarkom tako na Zahodnem Balkanu kot tudi širše.  Obe državi bosta v prihodnjem obdobju prestrukturirali svoje sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah.

Kot je povedal minister Tonin,  je naša ambicija, da vojaško mobilno bolnišnico Role 2 postavimo v Maliju, skupaj z ostalimi članicami Balkanskih zdravstenih namenskih sil (BMTF), pa tudi z drugimi zainteresiranimi partnerskimi državami iz Zahodnega Balkana oziroma Srednje Evrope ter pozval hrvaškega obrambnega ministra, da preuči možnosti  o sodelovanju v tem projektu.

Obrambno sodelovanje med državami sta ministra izpostavila kot osnovni pogoj uspešnega obvladovanje varnostne situacije. Pripadnik hrvaške vojske uspešno opravlja dolžnost v okviru Centra odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah, pripadnik slovenske pa v okviru centra MSAP (Multinational Special Operations Aviation Programme), podpore izgradnji zmogljivosti SOATU (Special Operation Aviation Task Unit) v Zadru. Minister Tonin je pri tem hrvaškega kolega prosil za izmenjavo izkušenj glede  prenove njihovega vojaškega izobraževanja, ki ga prenavlja tudi Slovenija.

Poudarek pogovorov je bil tudi na predsedovanju Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Na obrambnem področju ima Slovenija tri prednostna področja. Prvo je Zahodni Balkan v okviru skupnih EU varnostnih in obrambnih iniciativ. Poskusili bomo preučiti različne možnosti, kako jih še bolj približati EU, tudi v smislu razvoja zmogljivosti, krepitve odpornosti in boja proti hibridnim grožnjam. Drugo je sodelovanje med EU in Natom. Predsedniška trojka in Hrvaška sta januarja 2020 že podpisala dokument o izboljšanju sodelovanja med EU in Natom, kjer so bili predstavljeni nekateri konkretni predlogi. Med prednostnimi nalogami slovenskega predsedovanja je tudi izboljšanje energetske učinkovitosti obrambnega in varnostnega področja. V času slovenskega predsedovanja se načrtuje izvedba vaje za pomoč ob naravnih nesrečah in vojaške mobilnosti skupaj z državami iz regij. Ob tem je minister Tonin kot zelo dobrodošlo izpostavil možnost sodelovanja Hrvaške.

Nekaj  besed sta ob koncu pogovorov namenila še izmenjavi izkušenj, ki jih imata tako Slovenska vojska kot tudi hrvaške oborožene sile pri izvajanju nalog helikopterske nujne medicinske pomoči. Praktične izkušnje v obeh državah kažejo občutne prednosti uporabe vojaških zmogljivosti pri izvajanju te odgovorne naloge.

Video posnetek izjave ministra Tonina. (youtubeMORS)

Minister Tonin se je ob robu zasedanja Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope v Postojni srečal s hrvaškim obrambnim ministrom  Banožićem

Minister Tonin se je ob robu zasedanja Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope v Postojni srečal s hrvaškim obrambnim ministrom Banožićem | Avtor Vekoslav Rajh, MORS

1 / 3