Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Vasko Simoniti na Brdu s predstavniki Slovencev v zamejstvu

Predsednik vlade Janez Janša je danes na Brdu sklical sejo Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu, posvetovalnega organa vlade, ki ga je predpisal Zakon o Slovencih zunaj njenih meja, sprejet v času prve vlade Janeza Janše.

Seje sveta, ki jo je vodil predsednik vlade, se je udeležil tudi minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, ki je predstavil raznoliko pahljačo aktivnosti in sodelovanja ministrstva z različnimi zamejskimi organizacijami v vseh sosednjih državah, kjer živi slovenska narodna skupnost.

Dr. Vasko Simoniti je na pogovoru še posebej izpostavil zadovoljstvo, da ministrstvo na podlagi neposrednega poziva sofinancira program stalnega gledališča v Trstu v višini okoli 175 tisoč evrov na leto. Za promocijo slovenskega jezika tačas poteka sofinanciranje projekta Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu (SLORI) »Slovenščina kot manjšinski jezik«. Za slovenske knjižnice ob meji, ki kot matične knjižnice skrbijo za knjižnični fond knjižnic Slovencev preko meje, pa je bilo v lanskem letu namenjenih za nakup knjig 60 tisoč evrov. Iz leta v leto se povečujejo tudi vlaganja slovenske države v dostopnost e-gradiva in e-knjig, česar se poslužujejo tudi mnogi zamejci in Slovenci po svetu. Lani je 58 splošnih slovenskih knjižnic v te namene prejelo 70 tisoč evrov. Javna agencija za knjigo (JAK) redno sofinancira zamejske knjigarne (Haček Celovec, Katoliška knjigarna v Gorici in Traško knjižno središče v Trstu). Zamejske založbe iz Avstrije so uspešne pri kandidiranju za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v nemški jezik. S temi prevodi JAK sodeluje na raznih knjižnih sejmih, od Bolonje do Frankfurta. Uspešno je tudi sodelovanje pri nacionalnem projektu Rastemo s knjigo in projektu Pot knjige od avtorja do bralca.

Velikokrat pa manjka tudi osebne pobude, in to na obeh straneh. »Da se slovenski kulturni prostor zaokroži kod dejavni in naravni prostor, pa je v prvi vrsti odvisno od nas posameznikov. Prej kot od samega materialnega zaledja,« je v današnjem pogovoru poudaril minister dr. Vasko Simoniti.

Sicer je v lanskem letu skupna finančna podpora Ministrstva za kulturo Republike Slovenije avtohtonim slovenskim manjšinam v sosednjih državah znašala 326.247,04 evra.