Skoči do osrednje vsebine

Informacija o izvajanju nacionalnega humanega biomonitoringa v letu 2020

Pristojni organ, naročnik in koordinator za izvajanje Nacionalnega humanega biomonitoringa je Urad Republike Slovenije za kemikalije, izvaja pa ga Institut Jožef Stefan v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

Nacionalni humani biomonitoring

Nacionalni humani biomonitoring (v nadaljevanju: HBM) se izvaja na podlagi 51.a člena Zakona o kemikalijah in v skladu s strokovnimi podlagami, ki jih je potrdilo Nacionalno vozlišče za humani biomonitoring. 

V obdobju od leta 2018 do leta 2022 poteka že drugi nacionalni program HBM. Tako smo v letošnjem letu ponovno uporabili vzorce urina, ki smo jih pridobili že v prvem programu HBM v letih od 2007 do 2014 in so bili shranjeni globoko zamrznjeni na Institutu Jožef Stefan. V tem programu so bili preiskovanci doječe mamice prvega otroka in njihovi partnerji oziroma moški v rodni dobi. V obstoječih vzorcih urina smo analizirali prisotnost kemikalij, za katere so bile v tem obdobju razvite nove analizne metode: ftalate, DINCH in bisfenole. S tem smo želeli opredeliti izpostavljenost populacije tudi tem kemikalijam.

Drugi nacionalni program HBM pa se je začel z naborom izbrane populacije v letu 2019. Tokrat so preiskovanci otroci prve in tretje triade osnovne šole (v nadaljevanju: otroci in mladostniki). Program smo pričeli izvajati v treh slovenskih regijah in sicer v Mežiški dolini, Celju in Jesenicah. Glede na protokol raziskave smo sicer z vsakega območja želeli pridobiti vsaj 200 otrok in mladostnikov, odziv pa je presegel pričakovanja.

Marca 2020 smo bili že dogovorjeni za vzorčenje na izbranih osnovnih šolah tudi na Vrhniki, a ga zaradi začetka epidemije Covid19 nismo uspeli izvesti. Enako velja za jesensko obdobje. S pripravami na nadaljevanje vzorčenja bomo začeli takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Podatkovna baza trenutno vključuje podatke anketiranja, rezultate biokemijskih analiz in do sedaj opravljenih kemijskih analiz in se sproti dopolnjuje z novimi rezultati.