Skoči do osrednje vsebine

Urad vlade za komuniciranje vložil ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in oškodovanja javnih sredstev

Urad vlade za komuniciranje je vložil ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), ki se preganja po uradni dolžnosti, zoper prejšnjo direktorico Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) mag. Kristino Plavšak Krajnc in zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu KZ-1 zoper direktorja STA, d. o. o., Ljubljana Bojana Veselinoviča, predsednika nadzornega sveta družbe STA, d. o. o., Ljubljana Mladena Terčelja, namestnika predsednika Aleksandra Igličarja ter dva člana, Jureta Brankoviča in Jerneja Šmajdka.

Prejšnja direktorica UKOM naj bi kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic storila s podpisom pogodbe št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020 v imenu Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje kot predstavnika ustanovitelja družbe STA, d. o. o., Ljubljana, Republike Slovenije, za kar pa UKOM in posledično zakoniti zastopnik nista imela pooblastila. 

Direktor družbe STA, d. o. o., Ljubljana naj bi kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev storil s podpisom pogodbe št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020 v imenu družbe STA, d. o. o., Ljubljana, vedoč, da jo sklepa z organom, ki nima pooblastila za zastopanje ustanovitelja družbe STA, d. o. o., Ljubljana, kar je razvidno iz dopisa STA z dne 17. 11. 2020, v katerem navaja, da UKOM nima pooblastila družbenika, ob tem pa je v pogodbi navedeno, da je UKOM predstavnik ustanovitelja.

Predsednik, namestnik in člana nadzornega sveta STA, d. o. o., Ljubljana naj bi kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev storili z opustitvijo dolžnega nadzorstva nad izvrševanjem sklenjene pogodbe št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020 za družbo STA, d. o. o., Ljubljana, vedoč, da je bila sklenjena z organom, ki nima pooblastila za zastopanje ustanovitelja družbe STA, d. o. o., Ljubljana, s čimer so opustili dolžno nadzorstvo in omogočili celostno zakonitost pogodbe. 

Pogodbeno dikcijo »predstavnik ustanovitelja« so namreč vsi vpleteni namensko uporabili, da so z UKOM pod pretvezo lahko podpisali pogodbo in začeli izstavljati račune.

Brez te zlorabe termina pogodbe namreč ne bi bilo mogoče podpisati, s tem pa tudi ne črpati sredstev. Očitno pa se je to naredilo v želji, da se izognejo nadzoru družbenika, kar se je izkazalo na podlagi vseh dopisov, ki jih je UKOM poslal direktor STA Bojan Veselinovič.