Skoči do osrednje vsebine

Varnost za vse

Ministrstvo za obrambo je pripravilo posebno spletno stran www.varnostzavse.si, namenjeno obveščanju javnosti o investicijah v Slovensko vojsko, določenih v Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026. Tako bomo na enem mestu pregledno zagotavljali vse ključne podatke o poteku posameznih investicij ter strokovne argumente in utemeljitve za zagotavljanje ključne opreme in oborožitve za delovanje in razvoj Slovenske vojske v prihodnjih letih.

Kako pomembna je varnost, se zavemo šele, ko jo izgubimo. Vsi podsistemi družbe lahko delujejo le, če je vzpostavljena varnost. Zdravstvo, šolstvo, sociala, gospodarstvo in vsi drugi družbeni podsistemi v okolju, kjer ni zagotovljene varnosti, ne morejo delovati, zato je varnost ključna za ustvarjanje državne blaginje. Pomen varnosti in obrambe države ima prav zato tudi v Ustavi Republike Slovenije pomembno mesto in Slovenska vojska je tista institucija, ki ji je ustava poverila obrambo države in zagotavljanje njene varnosti.

Za uresničevanje te ustavne dolžnosti mora biti Slovenska vojska ustrezno opremljena in usposobljena. V zadnjih desetih letih žal ni bilo tako, kar se je najočitneje pokazalo ob večletni negativni oceni njene pripravljenosti za delovanje v vojni. Najočitnejši pokazatelj nazadovanja je upad sredstev za investicije v letih 2010–2015 in dejstvo, da je bila zadnja večja investicija v Slovenski vojski leta 2008.

Nevzdržno stanje v Slovenski vojski popravljamo s sprejetim Zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026, s katerim  zagotavljamo najnujnejšo modernizacijo in varnost doma ter po svetu, obenem pa uresničujemo ključne ustavne prvine Republike Slovenije. Z zakonom skrbimo tudi za stabilno financiranje investicij.

Spletna stran varnostzavse.si je razdeljena na pet vsebinskih sklopov. V sklopu Aktualne razprave in mnenja objavljamo strokovne članke uglednih obrambnih strokovnjakov. Vsebinski sklop Razvoj za vse obravnava teme, povezane z zagotavljanjem ustreznega varnostnega okolja za razvoj in rast vseh drugih podsistemov države. Tretji tematski sklop z naslovom Vlaganja v Slovensko vojsko je namenjen predstavitvi investicij v Slovensko vojsko, ki jih bo zagotovil novi zakon. Kako se opremljajo in modernizirajo oborožene sile v drugih evropskih državah je predstavljeno v četrtem vsebinskem sklopu z naslovom Kaj pa drugod v Evropi?. Peti vsebinski sklop z naslovom V službi miru pa je namenjen vsebinam, povezanim z zagotavljanjem mednarodnega varnostnega okolja, katerega del je tudi Republika Slovenija.

Spletna stran je namenjena vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije, strokovni javnosti in predstavnikom medijev, ki bodo na strani našli številne uradne strokovne podatke o opremljanju in razvoju Slovenske vojske v prihodnjih letih.