Skoči do osrednje vsebine

Ustavitev finske jedrske elektrarne Olkiluoto-2, napaka odpravljena

Elektrarna je izvedla popravilo na sistemu za obdelavo vode primarnega kroga. Dogodek je ocenjen z INES 0.

Finska Uprava za varstvo pred sevanji in jedrsko varnost (STUK) je včeraj poročala, da je v elektrarni Olkiluoto-2 ob 12:22 po lokalnem času (10:22 UTC) prišlo do samodejne zaustavitve reaktorja zaradi izmerjenega povišanega sevanja v objektu. Do izpustov v okolje ni prišlo. Kemična analiza vode v primarnem krogu je pokazala, da gorivo ni poškodovano, z nadaljnjimi analizami pa so identificirali vzrok dogodka, in sicer okvaro sistema za kemijsko čiščenje primarnega hladila.

Zaradi vzdrževalnih del je prišla prevroča voda do ionskih izmenjevalnikov primarnega kroga, kar je povzročilo degradacijo smol v njih in sproščanje radioaktivnosti v primarni krog. Ionski izmenjevalniki so namenjeni čiščenju primarnega kroga s tem, da se nanje vežejo radionuklidi v času obratovanja, dokler jih ne zamenjajo. Prišlo je do povišanega sevanja v parovodih, kar je sprožilo izolacijo parovoda in samodejno zaustavitev elektrarne. Zato so se lotili popravila in izpiranja sistema za obdelavo vode. Popravila so bila zaključena danes ponoči ob 04:50 po lokalnem času (02:50 UTC). Situacija na objektu je še naprej stabilna in varna, izredni dogodek pa je zaključen.

Izveden je bil inšpekcijski nadzor, vsi varnostni sistemi elektrarne so delovali pravilno. Elektrarna se že pripravlja na ponovni zagon.

Dogodek je bil v skladu s kriteriji INES ocenjen s stopnjo 0 po INES lestvici, kar pomeni nepomemben za varnost. Ocena dogodka stopnje 0 temelji na oceni poslabšanja obrambe v globino in na dejstvu, da so vsi varnostni sistemi delovali pravilno. Nivoji sevanja na objektu so v normalnem območju.