Skoči do osrednje vsebine

BFUG Rimski komunike

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministri, pristojni za visoko šolstvo, so na EHEA ministrski konferenci dne 23. 11. 2020 potrdili nov ministrski komunike.
Glede na področje vrednotenja in priznavanja izobraževanja, Rimski komunike govori predvsem v smeri digitalizacije področja visokega šolstva. Le-ta je omogočala delovanje sistema tudi v času pandemije COVID-19, vendar pa njeno povečanje prinaša tudi stranske učinke in odkriva določene omejitve

EHEA ostaja prostor svobodnega pretoka študentov, profesorjev, raziskovalcev in znanja, zato je sprejela opredelitev akademske svobode, ki jo razume kot svobodo akademskega osebja in študentov pri sodelovanju pri raziskavah, poučevanju, učenju in komunikaciji v in z širšo družbo brez vmešavanja in strahu pred represijo (»freedom of academic staff and students to engage in research, teaching, learning and communication in and with society without interference nor fear of reprisal«). Do leta 2030 je cilj EHEA biti še bolj vključujoča, inovativna in povezana, da bo lahko usposabljala aktivne, kritične in odgovorne državljane, ki bodo bolj kot do sedaj pripravljeni na bolj »zelene« zaposlitve in dejavnosti oziroma izzive. Kakovost visokega šolstva zato ostaja prednostna naloga.

Družbena vključujočnost pomeni, da imajo vsi deli družbe enake možnosti vključitve v visokošolstvo ne glede na strokovnost, ekonomske pogoje in kulturo. To se želi okrepiti z možnostmi digitalizacije. BFUG je zato zaprošena, da predlaga poti, da bi študenti imeli večjo korist od novih tehnologij. Sprejet je bil dokument “Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA”, ter prepoznan pomen varstva pravic študentov v okviru zakonodaj držav npr. z ustanovitvijo t. i. varuhov pravic študentov (student ombudspersons) ali drugih podobnih rešitev.

V smislu inovativnosti je poudarek na tem, da visoko šolstvo išče rešitve za izzive družbe. Za to pa je potrebno posodobiti znanje, veščine in kompetence. Potrebno je omogočiti prilagodljive in odprte izobraževalne poti, ki bodo osredotočene na študenta. BFUG je naprošena da razišče kako in koliko se lahko oblikujejo takšne poti. S tem namenom je bil sprejet tretji dokument “Recommendations to National Authorities for the Enhancement of Higher Education Learning and Teaching in the EHEA”. Zaželeno je, da visokošolske institucije uporabijo digitalno tehnologijo tako za poučevanje, vrednotenje (assessment), kot tudi za akademsko komunikacijo in raziskave, razvoj digitalnih veščin in kompetenc za vse. Tako bo izmenjava znanj in javno dostopnih gradiv omogočena vsem zainteresiranim.

V smislu medsebojne povezanosti pa se še naprej vzpodbuja sodelovanje in mobilnost ter internacionalizacija v različnih oblikah. BFUG je naprošena, da opredeli trenutne in nove rešitve za povečanje interoperabilnosti digitalnih sistemov ter izmenjavo študentov in baz podatkov.

Tri ključna orodja (Qualifications Frameworks/ECTS, Lisbon Recognition Convention/Diploma Supplement, Quality Assurance) naj bi bila v celoti implementirana. In BFUG naj pri tem pomaga. Spodbuja se graditev tesneje povezane visokošolske skupnosti s pomočjo transnacionalnih seminarjev, delavnic in posvetov, ki bodo vključevali tako študente, akademsko osebje in zunanje zainteresirane. BFUG naj podpira in pospešuje globalni dialog. V tem smislu je EHEA ministrska konferenca pozdravila sprejem globalne konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij (UNESCO Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education) in njeno ratifikacijo.

Povezave na BFUG Rimski komunike 2020 (in vse prejšnje komunikeje) je mogoče najti tukaj. Prevod v slovenski jezik je še v postopku.