Skoči do osrednje vsebine

Vlada dala soglasje k predlogu za povišanje brigadirja Roberta Glavaša v generalski čin

Ministrstvo za obrambo je Vladi Republike Slovenije predlagalo, da se brigadirja Roberta Glavaša poviša v čin generalmajorja. Brigadir Glavaš izpolnjuje strokovne pogoje za napredovanje v čin generalmajorja, formalne pogoje pa bo dokončno izpolnil 17. decembra 2020, ko bo poteklo tudi dve leti od zadnjega napredovanja v činu.

Brigadir Robert Glavaš se je Teritorialni obrambi Republike Slovenije pridružil leta 1991, v takratni 4. pokrajinski štab Teritorialne obrambe, ter svojo vojaško pot v Slovenski vojski uspešno nadaljuje že več kot 28 let. Brigadir je v svoji bogati vojaški karieri opravljal številne poveljniške in štabne dolžnosti na vseh ravneh vodenja in poveljevanja v Teritorialni obrambi in Slovenski vojski. Trenutno je na dolžnosti načelnika Generalštaba Slovenske vojske.