Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 43. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 43. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 v letu 2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 v letu 2020, ki se objavi v Uradnem listu.

Z Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020 se rok za izvedbo usposabljanj za ukrep dobrobit živali (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ) podaljša iz 15. decembra 2020 na 23. februar 2021. Datum, na katerega Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja za namen upravnega pregleda prevzame podatke iz evidence o izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja, pa se spremeni iz 15. januarja 2021 na 15. marec 2021.

Podaljšanje roka je potrebno zaradi omejitev, povezanih z epidemijo COVID-19. S podaljšanjem roka se izvajalcem usposabljanj, izbranim v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020, omogoči izvedba usposabljanj za vse upravičence iz ukrepa DŽ.