Skoči do osrednje vsebine

Izvedena dela na pregradnem objektu na vodotoku Belca v občini Kranjska Gora

Izvajanje del na pregradi pod podorom na vodotoku Belca se je pričelo konec avgusta in zaključilo 27. novembra letos. Dela so obsegala ureditev zaplavne pregrade iz kamna v betonu dolžine 51 metrov s stopnjo preliva 7 metrov. Pregradni profil je na levem boku do naravne brežine podaljšan z nasipom dolžine približno 70 metrov. Vrednost izvedenih del z DDV znaša 535.339,04 EUR. Pregradni objekt je namenjen zadrževanju plavin in plavja, zaplavnega volumna do 50.000 m3, ki jih vzdolž struge prenaša hudourniški vodotok Belca.
Objekt je projektiralo podjetje VGP d.d., Kranj, izvedlo pa podjetje NIVO EKO d.o.o., Žalec, kot vodilni partner v konzorciju za izvajanje obvezne gospodarske javne službe urejanja voda na območju zgornje Save. Izvedbo del je zagotovila MOP, Direkcija Republike Slovenije za vode. Hkrati z ukrepi, ki jih lastniki zemljišč, MOP in Občina Kranjska Gora izvajajo na podoru nad dolino Belce, bo ta pregradni objekt bistveno pripomogel k večji varnosti območja naselja Belca.

Pregradni objekt na vodotoku Belca v občini Kranjska Gora po izvedbi del | Avtor Urban Ilc