Skoči do osrednje vsebine

Dvanajstletna promocija pomena rabe lesa za Slovenijo in planet

Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov Društvo za zaščito lesa Slovenije s podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo –Direktorata za lesarstvo, v sodelovanju s Cankarjevim domom in izobraževalnimi institucijami po Sloveniji, že dvanajsto leto zapored organizira razstave, posvete in predavanja » Čar lesa«.

Namen prireditve Čar lesa je, da ponovno spoznamo vse prednosti rabe lesa in opozarjamo na velik pomen, ki ga lahko ima za gospodarstvo Slovenije. Prikazati želimo različne možnosti uporabe lesa ter vzbuditi naklonjenost do te naravne dobrine. Za zdravje in počutje je dokazano najboljše bivalno okolje iz lesa.

Slovenija je namreč dežela gozdov, saj ti pokrivajo skoraj 60 odsotkov naše države. V slovenskih gozdovih je približno 320 milijonov m3 lesa. V času gospodarske in okoljske krize sta predelava lesa in raba lesnih izdelkov izrednega pomena. Ekonomsko krizo moramo reševati v povezavi s podnebnimi spremembami oziroma okoljem. S svojim lesnim bogastvom ima Slovenija neizmerne možnosti za preusmeritev gospodarstva na energetsko varčno in okolju prijazno, zeleno industrijo.

Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke. V gradbeništvu in kovinski predelovalni industriji se namreč porabi do 70 % vse energije, zato te gospodarske dejavnosti prispevajo največji delež emisij toplogrednih plinov. Predelava in uporaba lesa pa vpliva na znižanje emisije toplogrednih plinov in ne onesnažuje okolja.

Katalog razstavljenih izdelkov za 2020

Video 12. razstave Čar lesa

Promocijski video Les je naše bogastvo