Skoči do osrednje vsebine

V predlog PKP 7 vključena tudi oprostitev davka na dodano vrednost za cepiva proti covid-19 in testiranje na okužbo SARS-CoV-2

Ministrstvo za zdravje je podalo pobudo za zagotovitev oprostitve obdavčitve z DDV za cepiva ter in vitro teste za COVID-19 v okviru predloga 7. paketa Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (PKP7). Gre za odziv na sprejete ukrepe oprostitve davka na dodano vrednost na ravni Evropske unije.

V predlog zakona PKP7 je vključena tudi oprostitev davka na dodano vrednost (DDV) za cepiva in komplete za cepljenje proti covid-19 ter za teste in opremo za testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 za katere je uporaba odobrena s strani pristojnega organa v Evropski uniji oziroma Republiki Sloveniji oziroma so skladni z zakonodajo v Evropski uniji. Do začasne oprostitve plačila DDV so opravičene tudi zdravstvene storitve, ki so neposredno povezane s cepivi proti covid-19 in testi za diagnostiko okužbe z virusom SARS-CoV-2. Vlada bo predlog zakona obravnavala na 43. redni seji vlade.

Na ravni Evropske unije je do sprejetja omenjenega ukrepa veljalo, da lahko države članice uveljavljajo nižjo stopnjo DDV za prodajo cepiv, ne morejo pa uveljaviti znižane stopnje DDV za komplete za cepljenje ter testiranje in opremo za testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2. Z novimi ukrepi, ki omogočajo uveljavitev ničelne stopnje DDV oziroma oprostitev DDV, pa lahko države članice same odločijo, do katere mere ter za katere učinkovine, opremo in zdravstvene storitve bodo uveljavile nižjo oziroma nično stopnjo DDV.

Ministrstvo za zdravje bo v predlogu PKP7 vključilo oprostitev davka na dodano vrednost za cepiva in komplete za cepljenje proti covid-19 ter za teste in opremo za testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 ter zdravstvene storitve povezane s cepljenjem in testiranjem. S tem bo omogočeno, da bodo vsa cepilna mesta, bolnišnice, zdravstveni domovi, koncesionarji in mobilne enote ter vsi, ki bodo izvajali testiranje, lahko kupovali učinkovine in potrebno opremo po ničelni stopnji DDV.

S tem, ko bo Slovenija zagotavljala cenejše cepljenje proti covid-19 in cenejše testiranje na okužbo z vrisom SARS-CoV-2, bo omogočila večje število opravljenih testov za hitrejše odkrivanje in preprečevanje širjenja virusa novega koronavirusa ter s cepljenjem zmanjšala obremenitve slovenske zdravstvenega sistema.

Oprostitev plačila DDV bo administrativno in likvidnostno razbremenila vse, ki bodo cepljenje in testiranje izvajali. Ureditev je začasna in bo veljala najdlje do 31. decembra 2022.

Predlog zakona PKP 7 mora najprej potrditi vlada, nato bo zakon posredovan v Državni zbor Republike Slovenije, kjer se bo obravnaval v okviru zakonodajnega postopka po nujnem postopku, sledi objava v uradnem listu in nato uveljavitev.