Skoči do osrednje vsebine

Program javnih del Pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za 2021: dodatni kadri v socialno varstvenih zavodih in bolnicah

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2021, ki bo odprto od 16. 12. 2020. Objavljeni program javnih del bo zagotavljal dodatno kadrovsko podporo v socialno varstvenih zavodih in bolnicah. Predvidena je vključitev 950 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 4.000.000 evrov.

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju odzivnega trga dela, eno ključnih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja. Objavljen program za leto 2021 pomembno zasleduje tudi cilj celostne skrbi za starejše, ki je tudi prioriteta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom ministra Cigler Kralja.

Objavljeno javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov, razvoju novih delovnih mest in aktiviranju brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri oskrbi uporabnikov v domovih za starejše občane, v večgeneracijskih centrih, v bolnišnicah, invalidov v društvih, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter drugih socialno varstvenih zavodih. Dela so vezana na izvajanje pomoči pri opravljanju temeljnih in podpornih življenjskih opravil, kot pomoč zaposlenemu strokovnemu kadru, med drugim tudi pri zagotavljanju pomoči pri vzpostavitvi in ohranjanju socialnih stikov s svojci uporabnikov. Opravilo ne bo smelo biti del cene oskrbe.

V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Kot dolgotrajno brezposelne osebe štejejo tudi osebe, ki so bile pred in po nastopu začasne nezaposljivosti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več. Po tem javnem povabilu bo lahko oseba vključena v javna dela najdlje do 31. 12. 2021.

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (dolgotrajno brezposelne osebe), njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Javna dela se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju trga dela, programi javnega dela pa so izbrani na podlagi javnega povabila.