Skoči do osrednje vsebine

Pričetek gradnje protipoplavnih ukrepov na jugovzhodu Ljubljane

Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in generalni direktor gradbenega podjetja HIDROTEHNIK d.o.o. Vincenc Jamnik sta danes podpisala pogodbo o izvedbi projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A«, ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve Gradaščice in Malega grabna na območju Mestne občine Ljubljana. Vrednost pogodbe z DDV znaša 21.215.628,88 evrov.

Namen celovitega projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova-Polhov Gradec. Celotni projekt je deljen na več etap: Etapo 1A, Etapo 1B ter Etapo 2. Cilj Etape 1A, katere izgradnjo zajema danes podpisana pogodba, je izvedba protipoplavnih ureditev na območju Mestne občine Ljubljana. Gradnja bo obsegala ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega grabna do izliva v Ljubljanico, izgradnjo razbremenilnika 6a, vse spremljajoče in krajinsko-arhitekturne ureditve ter okoljevarstvene ukrepe. 21.215.628,88 evrov vreden projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada – 85 % sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15 % iz državnega proračuna Republike Slovenije.
Po zavrženem revizijskem postopku s strani Državne revizijske komisije je bilo na zaključenem javnem naročilu kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Hidrotehnik d.o.o. v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o.. Izvajalec bo uveden v delo v decembru 2020, gradnja Etape 1A bo potekala po odsekih do avgusta 2023. Prvi odsek, ki se bo začel izvajati spomladi 2021, je odsek Malega grabna od prečkanja z Opekarsko cesto do izliva v Ljubljanico.

Ob podpisu pogodbe je direktor DRSV Roman Kramer povedal: »Danes podpisana pogodba je zelo pomembna tako za Direkcijo za vode, Ministrstvo za okolje in prostor kot za prebivalce Mestne občine Ljubljana, saj bomo z izgradnjo protipoplavnih ukrepov v prihodnjih letih zagotovili celovito ureditev porečja Gradaščice in s tem bistveno izboljšali poplavno varnost in kakovost življenja prebivalcev na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Dolenje vasi, Šujice in Polhovega Gradca. Pričetek gradnje Etape 1A, ki smo ga dogovorili danes, je najpomembnejši mejnik na tej poti, saj bomo z izgradnjo ukrepov pred poplavami zaščitili kar 5,2 km2 veliko območje Mestne občine Ljubljana, to pa pomeni 17.629 zaščitenih prebivalcev in 2.894 zaščitenih stavb. Dela bodo zaključena do konca leta 2023, s tem bo Republika Slovenija počrpala vsa kohezijska sredstva, namenjena temu projektu.«

Generalni direktor Hidrotehnik d.o.o. Vincenc Jamnik je ob tem dodal: »Zelo smo veseli, da se je izbor in postopek odvil v korist našega konzorcija. Družba Hidrotehnik se skupaj s partnerji namreč še kako zaveda odgovornosti, ki jo prevzema s podpisom današnje pogodbe za Projektiranje in gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice Etapa 1A. Posledično smo s partnerji že pričeli vlagati vse napore, da s svojim znanjem in desetletnimi izkušnjami bistveno pripomoremo k protipoplavni ureditvi Mestne občine Ljubljana. Z več kot 75 letno tradicijo na področju urejanja voda in priznano strokovnostjo in kvaliteto bomo skupaj s partnerji v skupnem nastopu zagotovili, da bo projekt izpeljan strokovno, kvalitetno in pravočasno, ter v zadovoljstvo tako naročnika kot lokalnega prebivalstva.«

Izvajalec bo po podpisu pogodbe začel z izdelavo projekta za izvedbo, ki obsegala ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami, izgradnjo razbremenilnika 6a s pripadajočimi ureditvami.

Vsa gradiva, tudi video izjave obeh podpisnikov pogodbe, so objavljena na spletni strani projekta Gradaščica. Najdete jih na tej povezavi: https://gradascica.si/pricetek-gradnje-protipoplavnih-ukrepov-na-jugovzhodu-ljubljane/

Podpisovanje pogodbe v sejni sobi DRSV

Direktor DRSV Roman Kramer in predstavnik konzorcija izvajalca generalni direktor Hidrotehnik d.o.o. Vincenc Jamnik podpisujeta pogodbo | Avtor Barbara Požun