Skoči do osrednje vsebine

Železniško postajališče Kamnik Graben z novo podobo

Konec novembra so bila zaključena gradbena dela na postajališču Kamnik Graben.

Obnova postajališča se je pričela v mesecu oktobru letošnjega leta. Na postajališču, ki je sedaj opremljeno z informacijsko (voznimi redi, ozvočenjem, talnimi oznakami in podobno) in urbano opremo (klopmi in koši), je bila rekonstruirana peronska in tirna infrastruktura z opremo, zgrajena je bila dostopna pot na peron ter odstranjen dotrajan skladiščni objekt. Urejena je bila tudi peronska razsvetljava ter saniran podporni zid-rampa.

V letu 2021 pa se bo nadaljevalo posodabljanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav. Obstoječe naprave bodo zamenjane s sodobnejšo in zmogljivejšo opremo, ki zagotavlja še višji nivo varnosti. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.049.188,02 evrov.