Skoči do osrednje vsebine

Pred vrati nov javni poziv k raziskovanju na področju ekološkega kmetijstva

V okviru evropskega konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound bomo v začetku januarja 2021 začeli zbirati raziskovalne predloge, namenjene izboljšanju ekološkega kmetijstva, za kar bo na voljo 4,8 milijona evrov.

Z mednarodnim javnim pozivom bomo zbirali raziskovalne predloge o sistemih ekološkega kmetovanja za izboljšano mešano rastlinsko in živalsko proizvodnjo na naslednjih treh temah:

  1. trdni in odporni sistemi mešane živinoreje;
  2. podpora za trdne in odporne sisteme rastlinske proizvodnje;
  3. ekološko učinkovita proizvodnja in raba živalske krme na lokalni ravni.

Javni poziv z vsem gradivom bo 11. januarja 2021 objavljen na spletni strani https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-2021-call, prek katere bo možno dostopati do spletnega orodja za oddajo raziskovalnih predlogov. Načrtovan rok za predložitev celovitih raziskovalnih predlogov je 8. marec 2021. Javni poziv bo temeljil na enostopenjskem konkurenčnem postopku izbire predlogov.

Forum za iskanje partnerjev pri oblikovanju raziskovalnih predlogov naj bi na zgoraj navedeni spletni strani zaživel v decembru 2020.

ERA-Net CORE Organic Cofound sestavlja 13 partnerskih ustanov iz 13 držav; iz Slovenije sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

Več informacij o predvidenem javnem pozivu je na voljo v dokumentu z dodatnimi informacijami.