Skoči do osrednje vsebine

Podeljene so najvišje državne nagrade za izjemno delo na področju šolstva za leto 2020

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Kljub trenutnim epidemiološkim razmeram, je Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, ki mu predseduje prof. dr. Boris Aberšek, danes podelil najvišje državne nagrade za izjemno delo na področju šolstva za leto 2020.

Nagrajenka Jožica Frigelj v nagovoru.

Prejemnica nagrade za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva mag. Jožica Frigelj | Avtor: Nebojša Tejić, STA

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo od leta 1966. Takrat so se imenovale Žagarjeve nagrade, od leta 1994 pa jih poznamo s sedanjim imenom. Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Nagrado lahko prejme posameznica ali posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.

Podeliti je mogoče največ 11 nagrad, od tega največ pet za življenjsko delo.

Maketa nagrade

Nagrada Republike Slovenije za življenjsko delo na področju šolstva | Avtor: Nebojša Tejić, STA

Nagrade za leto 2020

Letos je v skladu z razpisni merili za dodelitev nagrad prispelo 29 predlogov. Člani odbora so se odločili, da zaradi kakovosti in števila vlog podelijo vseh 11 nagrad, in sicer pet za življenjsko delo ter šest za izjemne dosežke na področju šolstva.

Nagrade za življenjsko delo so prejeli:

 • mag. Milena Brusnjak, nagrada za življenjsko delo na področju predšolske vzgoje;

 • mag. Jožica Frigelj, nagrada za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva;

 • mag. Albin Vrabič, nagrada za življenjsko delo na področju srednjega šolstva;

 • dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, nagrada za življenjsko delo na področju visokega šolstva;

 • mag. Ivanka Stopar, nagrada za življenjsko delo na področju izobraževanja odraslih.
Fotografija predsednika odbora dr. Borisa Aberška.

Predsednik Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, prof. dr. Boris Aberšek | Avtor: Nebojša Tejić, STA

Prejemniki nagrad za izjemne dosežke:

 • Natalija Čerček, nagrada za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva;

 • Katarina Virant Iršič, nagrada za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva;

 • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, nagrada za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva;

 • dr. Mojca Juriševič, nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva;

 • dr. Branka Jurišič, nagrada za izjemne dosežke na področju otrok s posebnimi potrebami;

 • Razlagamo.si, nagrada za izjemne dosežke na področju širšega delovanja v šolstvu.

Ker trenutne epidemiološke razmere tradicionalne slavnostne podelitve ne omogočajo, bomo portrete nagrajenk in nagrajencev ter njihove izjemne dosežke in karierne poti predstavili v posebnem filmu. Vanj je vključen tudi nagovor ministrice prof. dr. Simone Kustec, na voljo pa bo v prihodnjem tednu. 

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je med drugim dejala: "Spoštovane nagrajenke in spoštovani nagrajenci, z vašimi letošnjimi dosežki h kvaliteti podajanja, osvajanja in utrjevanja novega znanja ste ne zgolj pomembno obogatili slovenski vzgojno-izobraževalni prostor, ampak ste vanj zasejali semena novih, drznih in svežih pristopov ter idej. Ste zrcalo najboljšega, kar premoremo. Ste nosilci plamenice pedagoškega etosa. Iskrena zahvala in velike čestitke za vaše izjemne dosežke"!

Vsem letošnjim nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo.

Obrazložitve nagrad so zbrane v spodaj pripetem dokumentu.