Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek na zaključni predstavitvi projekta Semenjalnica

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes dopoldne udeležil avdiovizualne predstavitve projekta Semenjalnica, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru ukrepa LEADER.

Cvetoče zelenje

Projekt Semenjalnica sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru ukrepa LEADER | Avtor Tin Šter

1 / 2

Pristop LEADER/CLLD (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale/Community Led Local Development) oziroma pristop »od spodaj navzgor« se je na ravni Evropske unije izkazal kot izjemno uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov. Cilj pristopa LEADER/CLLD je spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj, s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih, urbanih in ribiških območij. S takšnim pristopom se omogoča izvedbo raznovrstnih projektov, ki združujejo in povezujejo različne sektorje in deležnike na lokalnem območju in tudi širše, prav tako pa posamezna operacija lahko združuje različne aktivnosti (investicije, delavnice, promocijski material, izmenjava znanj, prodaja). Pristop LEADER/CLLD je veliko pripomogel k povezovanju pridelovalcev na trgu, oblikovanju kratkih dobavnih verig, samooskrbi, saj so na terenu že izoblikovane prepoznavne strukture, ki lažje prodrejo do ključnih deležnikov (se lažje povežejo z javnimi zavodi, pritegnejo občine k sodelovanju). Projekti LEADER/CLLD so kompleksni, interdisciplinarni, in imajo multiplikacijski učinek, ki pozitivno vpliva na širok obseg deležnikov.

Vse udeležence  predstavitve sta na začetku nagovorila minister dr. Jože Podgoršek in Eva Štravs Podlogar, direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Oba sta izpostavila ekološko kmetovanje, pomen verig vrednosti, samooskrbo ter aktivno sodelovanje vseh deležnikov na lokalnem in regionalnem nivoju, kar se odraža v uspešnem kmetovanju in trženju. Projekt »Semenjalnica« je projekt, ki je financiran iz ukrepa LEADER Programa razvoja podeželja 2014-2020 in že sam naziv projekta se povezuje s kmetijskim sektorjem. Osredotoča se na dvig podjetniške aktivnosti in zagotavljanje ustrezne infrastrukture, spodbuja višjo kakovost življenja na podeželju in krepi pestrost podeželskega gospodarstva. Kot projektni partnerji v tem projektu so sodelovali Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (vodilni partner), Občine Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica in Žirovnica ter Ekosemena, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj. Preko aktivnosti so partnerji projekta spodbujali ekološko in biodinamično kmetijstvo, vključevanje ponudnikov v verige vrednosti ter promovirali ekološko pridelano hrano. S pomočjo projekta se je podprlo inovativni pristop in razvoj mrež, vzpostavila se je mreža kooperantov – pridelovalcev semen ter ekoloških in Demeter certificiranih pridelkov, vzpostavil se je laboratorij z ustrezno opremo, ustvarilo eno delovno mesto, razvili so darilni program, pri katerem so vključili tudi najmlajšo generacijo ter izvedli pilotno vpeljavo ekološke ponudbe v gostinske obrate.

Pristop LEADER/CLLD se v tem programskem obdobju implementira v okviru treh strukturnih skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica je ena izmed večjih lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji, saj združuje kar 14 občin Gorenjske regije. Pod vodstvom vodilnega partnerja BSC, d.o.o iz Kranja koristijo sredstva vseh treh v CLLD vključenih skladov. Na področju podeželja, ribištva in akvakulture ter urbanih območij imajo odobrenih že kar 20 posameznih projektov ter 7 projektov sodelovanja z ostalimi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvom in prehrano se zaveda, da so ukrepi, ki jih izvajajo lokalne skupnosti, pomembni z vidika podpor specifičnim pobudam podeželskega prebivalstva in bodo v prihodnje še pomembnejši del kmetijske politike, saj se zavedanje o pomenu lokalne preskrbe in ekološkega kmetovanja krepi. Prizadevamo si, da bi z ukrepi, ki jih pripravljamo za izvedbo Skupne kmetijske politike za prihodnje programsko obdobje, ugodno vplivali na lokalni razvoj in hkrati zagotovili primarno funkcijo kmetijstva, t.j. pridelavo kakovostne in zdrave hrane. Vsekakor pa si pri tem, predvsem na področju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, želimo konstruktivnega sodelovanja z drugimi resorji in s tem doseganje multiplikativnih učinkov celostnega teritorialnega razvoja.

Projekt Semenjalnica.

  • Logotip CLLD

    Brošure, publikacije | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano