Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Dovžan na zasedanju Sveta za splošne zadeve o pripravah na Evropski svet in o aktualnem stanju pogajanj med Unijo in Združenim kraljestvom

Državni sekretar Gašper Dovžan se je udeležil videokonferenčnega zasedanja Sveta za splošne zadeve. Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve so na tokratnem zasedanju glavno pozornost namenili obravnavi osnutka sklepov za zasedanje voditeljev držav članic EU, ki bo 10. in 11. decembra v Bruslju. V tem okviru so razpravljali o cepivih in o usklajenem odzivu na pandemijo covid-19, o podnebnih spremembah, boju proti terorizmu, o odnosih med EU in ZDA, Turčiji in južnem sosedstvu.

med zasedanjem

Državni sekretar Gašper Dovžan | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

Državni sekretar Dovžan je pozdravil dosedanja prizadevanja Komisije za usklajeno in učinkovito odzivanje na pandemijo covid-19 v Evropski uniji, pri tem pa opozoril, da mora Evropska unija delovati v smeri nadaljnjega izboljšanja lastne učinkovitosti in usklajenosti. S tem namenom je izpostavil pomen priprave preglednega dokumenta, ki bi združil aktivnosti in ukrepanje v preteklem letu ter s tem služil kot pomoč pri zagotoviti ukrepanja v primeru morebitnih novih pandemij ali drugih kriz. Državni sekretar je v aktualnem soočanju s krizo izpostavil tudi pomen enakega in sočasnega dostopa držav članic do varnih in učinkovitih cepiv. Pozval je k odločnemu skupnemu odzivanju na vse dezinformacije v zvezi z učinki cepiv, ki so izjemno škodljive in lahko po nepotrebnem zamajejo zaupanje ljudi. Zavzel se je tudi za usklajen pristop do rahljanja ukrepov proti covid-19, ko bodo epidemiološke razmere to dovoljevale. 

V razpravi o podnebnih spremembah je državni sekretar Dovžan podprl predlog za posodobljeni cilj o 55 % zmanjšanju neto emisij na ravni Evropske unije do leta 2030 glede na leto 1990. Hkrati je pozval k pripravi podrobne ocene učinkov ter izpostavil pričakovanja Slovenije, da bodo ustrezno upoštevane nacionalne značilnosti, še posebej pri določanju ciljev na področju obnovljivih virov energije in glede ponorov ogljika v gozdarstvu in kmetijstvu. Opozoril je tudi na upoštevanje različnega izhodiščnega položaja držav članic pri določanju ciljev za posamezne sektorje ter na pravico do lastne energetske mešanice in pomen tehnološke nevtralnosti pri doseganju podnebnih ciljev. 

Posebno pozornost so člani Sveta za splošne zadeve namenili tudi stanju v pogajanjih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom o prihodnjih odnosih, ki so v ključni fazi. Ponovno so podprli glavnega pogajalca EU Michela Barniera in izpostavili izjemen pomen enotnosti držav članic EU.

Predsedstvo je v nadaljevanju videokonferenčnega ministrskega srečanja poročalo o poteku medinstitucionalnih pogajanj s področja zakonodajnega načrtovanja. Gre za zakonodajne prednostne naloge za leto 2021 in za skupne sklepe o ciljnih politikah in prednostnih nalogah za obdobje 2020-2024. Predsedstvo je prav tako napovedalo podpis obeh dokumentov ob robu zasedanja Evropskega sveta. 

Ministri in državni sekretarji so se ob koncu zasedanja seznanili tudi z akcijskim načrtom za evropsko demokracijo, ki ga je pred kratkim predložila Evropska komisija ter s trenutnim stanjem na področju širitve EU.