Skoči do osrednje vsebine

Ministri Evropske unije o Novi agendi za potrošnike

Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil neformalnega zasedanja ministrov EU, pristojnih za varstvo potrošnikov. Razprava je bila osredotočena na Novo agendo za potrošnike.

Kolaž slik ministrov, ki so sodelovali na neformalni videokonferenci za varstvo potrošnikov

Kolaž slik ministrov, ki so sodelovali na neformalni videokonferenci za varstvo potrošnikov

Nova agenda za potrošnike je nova strategija potrošniške politike od 2020 do 2025, na podlagi katere naj bi se prilagodilo zakonodajo na področju varstva potrošnikov in njeno izvrševanje v skladu z zelenim in digitalnim prehodom ter izzivi pandemije. Agenda se osredotoča na 5 ključnih stebrov: zeleni prehod, digitalna preobrazba, pravna sredstva in izvrševanje pravic potrošnikov, posebne potrebe nekaterih skupin potrošnikov in mednarodno sodelovanje.

Minister Zdravko Počivalšek je v okviru razprave najprej izpostavil, da je pandemija covid-19 pokazala, da kritični časi zahtevajo hitre, učinkovite in skupne rešitve. Poudaril je, da »Slovenija podpira ambiciozen pristop k usklajeni evropski potrošniški politiki in nadgradnjo prizadevanj za zaščito pravice potrošnikov z namenom povečanja zaupanja potrošnikov v digitalno tehnologijo, olajševanja prehoda na krožno gospodarstvo in učinkovitejšega spopadanja z izzivi pandemije covid-19. Zaradi pandemije so in bodo podjetja kot tudi številni potrošniki postavljeni pred nove izzive. Zato je potrebno prilagoditi zakonodajo, zagotoviti njeno učinkovito izvrševanje kot tudi ustrezno izobraziti in poučiti potrošnike«. V tej zvezi je posebej izpostavil, da morajo biti te aktivnosti skupne in usklajene tako s strani oblikovalcev politike, pristojnih organov, potrošniških organizacij kot druge strokovne javnosti s ciljem ustvariti zaupanja vreden in zelen digitalni notranji trg, kjer bodo enake obravnave deležne vse skupine potrošnikov.

V okviru razprave so tudi ministri ostalih držav članic podprli Novo agendo za potrošnike in izrazili naklonjenost za skupno oblikovanje ter izvrševanje politike potrošnikov, kjer je ključno sodelovanje med državami članicami in Evropsko komisijo. Želijo si čim boljše zaščite EU potrošnikov, tudi v kriznih obdobjih, ter hkrati usklajene obravnave tako pravic potrošnikov kot tudi interesov podjetij.

Ključnega pomena  je tudi opolnomočenje potrošnika za zeleni in digitalni prehod. Omogočiti mu je treba dostop do ustreznih informacij glede trajnostnih lastnosti proizvodov ter poskrbeti za njegovo zaščito v digitalnem kontekstu, saj mu na spletu pripadajo enake pravice kot v analognem svetu.

Države članice in Evropska komisija so se strinjale, da je treba okrepiti sodelovanje potrošniških organizacij znotraj EU, kot tudi sodelovanje med EU in Kitajsko oziroma tretjimi državami proizvajalkami proizvodov.

Portugalska delegacija je ob koncu zasedanja podala informacijo o prioritetah predsedovanja Svetu EU v prvi polovici 2021 na področju varstva potrošnikov.