Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje nadzora in izrekanje glob glede na delno odločbo in sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-445/20

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo podaja mnenje v zvezi z vprašanjem, kaj je z opravljenimi nadzori in izrekanjem glob v času, za katerega je ustavno sodišče ugotovilo, da odloki, s katerimi so se odrejali ukrepi za preprečevanje nalezljive bolezni COVID-19, niso bili veljavno podaljšani.

Za opravljanje konkretnega nadzora in izrekanje glob je potrebna zakonita podlaga. V primeru nadzora nad spoštovanjem ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni COVID-19 so to ustrezne določbe zakona, ki sankcionirajo kršitev ukrepov (v okviru prekrškovnih postopkov), ki jih vlada določa za obvladovanje nalezljive bolezni, in hkrati vladni odloki, s katerimi se določajo navedeni ukrepi. Za izvajanje nadzora nad izvajanjem ukrepov in izrekanje glob zaradi kršitve predpisanih ukrepov morata biti veljavni obe pravni podlagi (zakon in predpis vlade (odlok)).

Iz 14. točke odločbe ustavnega sodišča U-I-445/2020 izhaja, da se odločitev ustavnega sodišča nanaša na tiste dele sklepov vlade, ki so povezani z izpodbijanim Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Odločba ustavnega sodišča se torej po mnenju službe nanaša samo na ukrepe na področju šolstva in izobraževanja in ne na druga področja, kjer lahko primarno prihaja do kršitev ukrepov za obvladovanje epidemije (nošnja mask, omejitve, povezane z gibanjem in drugo). V tem trenutku torej na teh področjih po mnenju službe ni sprememb.