Skoči do osrednje vsebine

44. seja Sveta za promocijo

Danes se je na svoji 44. seji sestal Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov. Seje se je udeležil državni sekretar, mag. Miran Mihelič. Člani sveta so se na tokratni seji seznanili z izvedbo prvega vala promocijske kampanje za sadje, pregledali so rezultate uspešnosti kampanje za shemo kakovosti EKO in izbrana kakovost, se seznanili za aktivnostmi za pripravo promocijo v sektorjih mleka in mesa ter stanjem promocije v ostalih sektorjih.

posnetek pogovora preko zooma

44. seja sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Člane sveta je uvodom pozdravil novoimenovani državni sekretar, mag. Miran Mihelič. Svet je na tokratni seji obravnaval poročilo o izvedbi prvega od štirih valov promocijske kampanje v sektorju sadja, ki jo sofinancira sektor sadja in država iz proračuna. Prvi val je bil uspešno zaključen 25. novembra 2020, naslednji se začne 15. januarja 2021. Nadalje so se člani sveta seznanili z rezultati opravljenih meritev uspešnosti promocijske kampanje na spletnih kanalih za shemo kakovosti EKO in izbrana kakovost, ki je potekala spomladi letos.

Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so predstavili stanje na področju priprav na izvajanje promocije v sektorju mleka in mesa ter stanje pobiranja prispevka v tej sektorjih. Člani sveta so se seznanili, da je v zaključni fazi tudi izdelava spletne aplikacije za plačevanje prispevka za promocija, ki bo nadomestila ročne vnose plačil v evidence.

Svet se je seznanil z velikim porastom obiska spletnih kanalov Naša super hrana v času covid krize in z informacijo, da je ministrstvo vzpostavilo nov zemljevid lokalnih ponudnikov, ki predstavlja brezplačno platformo za promocijo slovenskih ponudnikov kmetijskih pridelkov in živil.

Svet je tudi potrdil tri predloge menjav članov sektorskih odborov na predlog inštitucij, ki jih na podlagi zakona o promociji lahko imenujejo.

Svet za promocijo v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: mag. Anita Jakuš, predstavnica Zadružne zveze Slovenije, predsednica sveta, Nina Barbara Križnik, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS - ZKŽP), Petra Skok, (GZS - ZKŽP), Anka Miklavič Lipušček (GZS - ZKŽP), Danilo Potokar (KGZS), Anton Jagodic (KGZS) in Ana Le Marechal (ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Enemu članu, dr. Bojanu Pahorju iz MKGP je mandat prenehal, trenutno poteka postopek za imenovanje nadomestnega člana.