Skoči do osrednje vsebine

Aktivnosti za zaprte osebe v času epidemije

Omejitve, povezane z ukrepi za zajezitev epidemije, vplivajo tudi na življenje zaprtih oseb v zaporih in v prevzgojnem domu. V Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij se v tem času še posebej trudimo, da bi bivanje zaprtih oseb v zavodu zapolnili z različnimi koristnimi vsebinami in aktivnostmi.

Zaprte spodbujamo k pisanju pisem najbližjim ter k branju. Na voljo so jim knjige, s katerimi so založene zavodske knjižnice. Poskušamo jim ponuditi različne družabne igre, križanke, sudoku ter pobarvanke za odrasle. V okviru možnosti in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb organiziramo šahovske turnirje, zaprtim pa so na voljo tudi zunanje in notranje športne aktivnosti.

Pripravljen je literarni in likovni natečaj »Moje korona obdobje«, o preživljanju časa v zaporu v obdobju epidemije. Zaprte smo povabili k sodelovanju pri nastajanju video posnetka pod naslovom »Za kaj sem hvaležen«. Gre predvsem za razmislek, ki ga lahko vsak odkrije pri sebi, za kaj je hvaležen v danih razmerah epidemije, tudi ko je v zaporu ali priporu. V zavodu Celje bodo izvedli samostojen natečaj, v katerem želijo zaprte spodbuditi h korektnemu vedenju, kar bodo tudi nagradili.

Hkrati smo zaprtim v skladu z možnostmi ponudili dostop do interaktivnih predavanj, ki potekajo na daljavo in naslavljajo teme, kot so: čustva, komunikacija, soočanje s preteklostjo, zastavljanje ciljev, obvladovanje konfliktov, razvijanje socialnega čuta in druge. Te vsebine so obsojencem v pomoč že med prestajanjem kazni zapora, omogočale pa bodo tudi lažje socialno vključevanje po prestani kazni.

V zavodih smo se priključili vseslovenski pobudi Mala pozornost za veliko veselje, v okviru katere so zaprte osebe izdelale voščilnice za starostnike v domovih starejših občanov. V zavodu Dob smo pristopili k izdelavi lesenih smrečic, ki jih bomo podarili Domu starejših občanov Trebnje, s čimer želimo razveseliti najranljivejše in okrepiti sodelovanje v lokalni skupnosti.

V nekaterih zavodih zaprte osebe voščilnice izdelujejo za svoje najbližje, poteka pa tudi okraševanje prostorov v zavodu. Zaprte osebe spodbujamo tudi k pripravi zavodskih časopisov, ki bodo izšli v prazničnih dneh.

Zaprte osebe so za ohranjanje stikov z zunanjim svetom v času omejitev obiskov spodbujene k uporabi različnih drugih možnosti – predvsem k dopisovanju in telefonskim stikom. Za lažjo izvedbo slednjih smo zaprtim zagotovili telefonske vrednostne kartice. Po vnaprej določenih postopkih je v okviru pilotnega projekta v uporabi za zaprte osebe tudi možnost video telefonskih stikov, s katerimi jim olajšamo stike s svojci in prispevamo h krepitvi socialnih vezi.

V okviru prostočasnih dejavnosti izpod rok zaprtih oseb v zavodih Celje, Ljubljana in Ig nastajajo ravnotežnostne kocke pod sloganom "Dobra roka" - v okviru projekta Inovativen.si, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Obsojenke na Igu so sešile vrečke, zaprti v Celju in Ljubljani pa so izdelali unikatne, lesene kocke.

V nekaterih zavodih smo v sklopu prostočasnih aktivnosti organizirali šivanje pralnih mask. Ob poslabšanju epidemiološke slike in ob hkratni zaustavitvi podeljevanja zunajzavodskih ugodnosti je bila podana pobuda, da v prostem času naredimo nekaj koristnega. K aktivnosti smo zavzeto pristopili v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, Dob in v Prevzgojnem domu Radeče, kjer so v sodelovanju ter izpod rok zaprtih in zaposlenih nastale uporabne in lepo izdelane maske iz blaga. Obsojenke v zavodu Ig so pod vodstvom socialnih delavk izdelale preko 400 pralnih mask, ki smo jih razdelili med zaprte osebe. Zaprte in zaposleni so z aktivnostjo poskrbeli za uporabne zaščitne maske, ki bodo s svojo barvitostjo lahko popestrile temnejše dni v letu, ki se poslavlja.