Skoči do osrednje vsebine

Tretji rok: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je letos 6. marca objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše. Upravičeni prijavitelji so bili javni domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi. Dne 1. 12. 2020 so bili izdani sklepi o izboru projektov, ki so bili prijavljeni na tretji rok, izvedeno pa je bilo tudi že zadnje odpiranje vlog v okviru 4. roka za prijavo.

Na prvem in drugem roku skupaj je bilo prijavljenih 15 investicijskih projektov, od katerih je pogoje v celoti izpolnjevalo 10. Na tretji rok je prispelo 9 vlog, od katerih je ena vloga prispela prepozno, dva prijavitelja pa sta od prijave na javni razpis odstopila. Po pregledu vlog je bilo ugotovljeno, da pogoje in merila za sofinanciranje izpolnjuje 6 projektov od tega 3 projekti v KRVS in 3 projekti v KRZS. Gre za investicijske projekte, ki imajo velik pomen za reševanje problematike na lokalnem in državnem nivoju.

Izbrani projekti na 3. roku so:

Dom starejših Rakičan - Rekonstrukcija podstrešja objekta 1. Doma starejših Rakičan - enota za začasne namestitve,

Lambrechtov dom Slovenske Konjice - Prizidava k Lambrechtovem domu – enota za začasne namestitve,

Dom starejših Šentjur - Hiša Gustav – enota za začasne namestitve in dnevno varstvo,

Dom upokojencev Vrhnika - Enota za zagotavljanje dnevnih oblik varstva Vrhnika,

Dom upokojencev Vrhnika - Enota za zagotavljanje začasnih namestitev Log Dragomer,

Dom upokojencev Gradišče - Novogradnja (prizidava) dnevnega centra in začasnih namestitev.

Skupno je tako na vseh treh rokih dodeljenih 14.478.743,02 evrov sredstev, izbrani projekti pa bodo skupno zagotovili 13 novih enot za namene zagotavljanja dnevnega varstva in 9 novih enot za namen izvajanja začasnih namestitev kar predstavlja 176 mest v enotah za izvajanje dnevnega varstva in 135 namestitev v enotah za zagotavljanje začasnih namestitev. Ker se začasna namestitev skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev izvaja največ 3 mesece, lahko število 135 pomnožimo s 4, kar pomeni, da bo na voljo skupaj 540 začasnih namestitev.

Zaključeno je tudi odpiranje sedmih vlog, ki so prispele na četrti (zadnji) rok javnega razpisa. Vse prispele vloge pa so trenutno še v postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev in meril, določenih v Javnem razpisu.