Skoči do osrednje vsebine

Strokovno znanje za izboljšanje vremenskih napovedi bo nadgrajevalo, delilo in uporabljalo 26 držav Evrope in severne Afrike

S to odločitvijo sodobni svet meteorologije obrača novo stran v svoji zgodovini. Zdaj je čas za poglabljanje in razširjanje mednarodnega sodelovanja ter zagotavljanje najboljše možne podpore družbi. Na ta način bo meteorološka skupnost še naprej pomagala varovati življenja in premoženje ter podpirala družbeno blaginjo.

27. 11. 2020 je 26 državnih meteoroloških služb Evrope in severne Afrike potrdilo tesnejše sodelovanje, da bodo skupaj še izboljšale kratkoročne vremenske napovedi (do približno 3 dni vnaprej) in zagotavljale boljše storitve za družbo.

Izboljšane meteorološke storitve bodo državljanom bolje pomagale omiliti vpliv z vremenom in podnebjem povezanih nevarnosti za življenje, zdravje, gospodarstvo in lastnino ter podpirale druge službe pri prilaganju njihovih storitev podnebnim spremembam.

Evropa ima dolgo tradicijo tesnega sodelovanja na meteorološkem področju: meteorološke satelite razvija in upravlja EUMETSAT, opazovanja in meritve usklajuje EUMETNET, globalne srednjeročne numerične vremenske napovedi (od 3 do 10 dni vnaprej) pa pripravlja Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF).

Po drugi strani so za kratkoročne vremenske napovedi z visoko prostorsko ločljivostjo pristojne nacionalne meteorološke službe. Te se od osemdesetih let dvajsetega stoletja povezujejo v regionalne konzorcije.

Trije izmed teh konzorcijev ALADIN (Alžirija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Francija, Madžarska, Maroko, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Tunizija, Turčija), LACE (Avstrija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija) in HIRLAM (Danska, Estonija, Finska, Islandija, Irska, Litva, Nizozemska, Norveška, Španija, Švedska) so se odločili za poglobljeno partnerstvo v obliki skupnega konzorcija, s čimer je nastalo edinstveno sodelovanje 26 držav iz Evrope in severne Afrike. Skupaj bodo nacionalne meteorološke službe teh držav nadaljevale s sodelovanjem pri razvoju znanosti o napovedovanju vremena in novih algoritmov za soočanje z izzivi paralelnih računalniških arhitektur in masivnega toka podatkov z namenom omogočati natančnejše vremenske napovedi. Novoustanovljeni konzorcij bo tesno sodeloval tudi z EUMETSAT, EUMETNET in ECMWF.

Novo partnerstvo bo vzpodbudilo in okrepilo raziskave in razvoj skupne programske kode modelov za numerično napovedovanje vremena ter razširilo sodelovanje na dodatne komponente kompleksnega sistema meteorološkega napovedovanja in njihovo učinkovito vzdrževanje. Vsakodnevno izvajanje in zagotavljanje numeričnih meteoroloških napovedi bo ostalo organizirano na nacionalni ali regionalni osnovi in se bo redno nadgrajevalo z novostmi, razvitimi v skupnem konzorciju.

S skupnimi močmi bomo pospešili izboljšanje vremenskih napovedi in s tem pomagali našim sodržavljanom pri zmanjševanju življenjskih, zdravstvenih, gospodarskih in premoženjskih tveganj povezanih z vremenom ter nudili podporo oblastem pri prilagoditvi njihovih služb in storitev podnebnim spremembam.