Skoči do osrednje vsebine

Minister za zdravje Tomaž Gantar je na neformalnem srečanju ministrov podprl evropsko strategijo za zdravila

Neformalno srečanje ministrov za zdravje Evropske unije je potekalo v luči izmenjave izkušenj držav članic pri soočanju s pandemijo. Popoldanski del srečanja je bil namenjen novi evropski strategiji za zdravila. Minister za zdravje Tomaž Gantar je strategijo ocenil kot ambiciozno in zelo potrebno, saj je njen splošni cilj zagotoviti evropsko dobavo varnih in cenovno dostopnih zdravil ter hkrati omogočiti, da evropska farmacevtska industrija ostane inovativna in vodilna v svetu.

Tesno sodelovanje med državami članicami in Evropsko komisijo pri oblikovanju evropske strategije za zdravila je ključno, je v svojem nagovoru poudaril minister Gantar: »Slovenija pozdravlja evropsko strategijo za zdravila, ocenjujemo, da je ambiciozna in da dobro naslavlja ključna vprašanja, kot so cenovna dostopnost in razpoložljivost zdravil, ki so prisotna na enotnem trgu unije. Področje zdravil  je treba nasloviti z zelo konkretnimi ukrepi.«

Minister Gantar je prepričan, da dokument zagotavlja ustrezno sodelovanje med Komisija in državami članicami, saj ne obravnava le izzivov, ki so skupni vsem, ampak tudi nekatere skrbi manjših trgov. Minister Gantar je v svojem nagovoru dodal: »V Evropski uniji bi morali imeti vsi enak dostop do zdravil. V Sloveniji bomo zato z veseljem sodelovali z Evropsko komisijo v Farmacevtskem odboru pri izvajanju strategije za zdravila. Pozdravljamo namero Komisije, da ustanovi skupino za usmerjanje sodelovanja med nacionalnimi organi za določanje cen in povračila. S tem bomo oblikovali strukturirano podporo sodelovanju med nacionalnimi organi, ki je bilo prvič vzpostavljeno v okviru Mreže pristojnih organov za cene in povračila in se je začelo izvajati leta 2008, med prvim predsedovanjem Slovenije Svetu EU.«

Minister Gantar je evropske kolege prav tako spomnil, da je pred letom dni prav Slovenija predlagala ponovno vzpostavitev Farmacevtskega foruma: »Vzdržnost naših proračunov je zelo pomembna in zato moramo nasloviti vprašanja izredno visokih cen za nekatera zdravila, pomanjkanja preglednost pri stroških razvoja in raziskav zdravil ter zakonodaje, ki ni izpolnila vseh pričakovanj. Spodbude niso zadosten odziv, potrebni so zelo konkretni ukrepi in dialog s ključnimi deležniki. Želimo konkurenčno evropsko farmacevtsko industrijo in potrebujemo vzdržne zdravstvene sisteme. Nazadnje, pa pri regulativi zdravil ne smemo pozabiti na pomembno vlogo nacionalnih agencij za zdravila, zato je ključna stalna podpora mreži agencij in njeni strukturi. V Sloveniji močno podpiramo ukrepe, katerih cilj je izboljšati regulativno učinkovitost.«

V luči slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 je minister za zdravje Tomaž Gantar predstavil tudi nekatere razmisleke, ki jih želi slovensko predsedovanje odpreti. »Na podlagi izkušenj iz epidemije želimo spodbuditi razmisleke o možnih inovativnih rešitvah Evropske unije in novih pristopih k reševanju vprašanj povezanih s pomanjkanjem zdravil. V tem kontekstu bi želeli pogledati problem razpoložljivosti antibiotikov, ki je pomembna neizpolnjena zdravstvena potreba, dejavnik čezmejne nevarnosti za zdravje in pomembno področje javnega zdravja. Antibiotiki so priložnost za razpravo o alternativnih rešitvah za razvoj in razpoložljivost zdravil. Razviti moramo mehanizme, ki bodo ponudili celovit model Evropski uniji, ki bo spodbujal razpoložljivost novih antibiotikov. Ti mehanizmi bodo dobrodošli tudi pri drugih nekomercialno zanimivih zdravil, kot so stara generična zdravila za zdravljenje raka. S temi pobudami želi Slovenija podpreti izvajanje strategije za zdravila v letu 2021,« je svoj nagovor evropskim zdravstvenim ministrom zaključil minister za zdravje Tomaž Gantar.